KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Ekspert TPM

Data: 14-03-2023
Liczba godzin: 32
Miejsce: On-line
Cena: 2990 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szczegóy oraz formularz zapisu dostpny na stronie: https://www.opexity.com/set/ekspert-tpm/Termin 14.03.2023 jest dat uruchomienia szkolenia. Czas trwania programu: 3 miesice (03.2023-05.2023). Szkolenie rozpoczyna si od lekcji Opexity, które naley przej do czasu pierwszego spotkania na ywo z Trenerem w dniu 23.03.Terminarz spotka na ywo:

Spotkanie 1 - 23.03.2023

Spotkanie 2 - 27.04.2023

Spotkanie 3 - 25.05.2023Program szkoleniowy Ekspert TPM to specjalistyczne szkolenie w hybrydowej formie – spotkania „na ywo” z Trenerem przeplatane s interaktywnymi lekcjami na nowoczesnej platformie szkoleniowej Opexity. Wspólnie z ekspertami LUQAM przejdziesz przez 6 moduów szkoleniowych obejmujcych zagadnienia, takie jak: Wprowadzenie do koncepcji Lean Management, Total Productive Maintenance – zaawansowany system zarzdzania produkcj, Metody i narzdzia lean w rodowisku produkcyjnym, Praktyczne aspekty autonomicznego utrzymania ruchu, Strategia zapobiegania awariom i przestojom, SMED – metoda szybkiego przezbrajania maszyn.Program:

Wprowadzenie do koncepcji Lean Management

• Zasady i cele znanej na caym wiecie koncepcji Lean Management.

• Poznanie 8 rodzajów marnotrawstwa i ich wpyw na doskonalenie procesów w organizacjach.

• Poznanie genezy, fundamentów i filarów systemu Toyota Production System.

• Poznanie zasad i korzyci z wdroenia metody 5S w organizacji.

• Dobre praktyki w zakresie 5S - przykady.

• Audytowanie systemu 5S - planowanie audytów, tworzenie formularzy i harmonogramów, przeprowadzanie audytów i zarzdzania dziaaniami poaudytowymi.Total Productive Maintenance - zaawansowany system zarzdzania produkcj

• Prewencyjne utrzymanie maszyn i urzdze w odniesieniu do koncepcji cigego doskonalenia.

• Przedstawienie genezy powstania oraz historii rozwoju TPM oraz definicja pojcia.

• Przeprowadzenie rachunku opacalnoci wdroenia TPM w organizacji - prewencja vs. plan produkcji.

• Zarzdzanie zmianami w organizacji podczas wdraania TPM - rola dziau produkcji i utrzymania ruchu.

• Omówienie 6 rodzajów strat majcych wpyw na mniejsz wydajno maszyn.

• Wpyw systemu 5S na prowadzenie dziaa prewencyjnych.

• Omówienie filarów TPM.

• Wskaniki TPM, czyli monitorowanie prowadzonych zmian.

• Omówienie etapów wdraania TPM.

• Problemy, puapki podczas wdroenia TPM.Metody i narzdzia Lean w rodowisku produkcyjnym


• "Id i zobacz!" - czyli korzyci i zasady dobrego Gemba Walk.

• Dobre praktyki prowadzenia Spotka Produkcyjnych.

• Dzielenia si wiedz w rodowisku produkcyjnym - formularze One Point Lesson, Lesson Learned Card i Kaizen Card.

• Zarzdzanie wizualne i strefy komunikacyjne jako elementy komunikacji z pracownikami.

• Metody Problem Solving - praktyczne przykady wykorzystania narzdzi jakociowych.

• Zapobieganie niezamierzonym bdom pracowników - omówienie narzdzia Poka Yoke.Praktyczne aspekty Autonomicznego Utrzymania Ruchu

• Poznanie procesu wdraania Autonomicznego Utrzymania Ruchu - 7 kroków do perfekcji.

• "Machine Day" czyli przywrócenie maszyn do stanu pierwotnego i pocztek budowy wiadomoci AM.

• Omówienie pojcia Red-Tag - do czego suy i jak moe pomóc w prowadzeniu dziaa naprawczych.

• Analiza miejsc trudno dostpnych i róde zanieczyszcze.

• Praktyczne aspekty przegldów maszyny i wyposaenia oraz tworzenie planów przegldów AM.

• Wizualizacja jako narzdzie wspomagajce utrzymanie AM.

• Praktyczne wskazówki dotyczce szkolenia i przygotowania operatorów do prowadzenia samodzielnych dziaa z zakresu AM.

• Samoinspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora.

• Cige doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myl zasady „Zero defektów”.Strategia zapobiegania awariom i przestojom

• Wprowadzenie i 7 kroków Focused Improvement.

• Definiowanie obszarów do analizy stratyfikacja zidentyfikowanych strat majcych wpyw na wydajno maszyn.

• Omówienie sposobów prowadzenia warsztatów doskonalcych.

• Prewencyjne utrzymanie ruchu - omówienie metod podejcia zapobiegawczego.

• Planned Maintenance, badanie krytycznoci urzdze.

• Tworzenie planów prewencyjnych (PM) - zasady i praktyczne przykady.

• Wprowadzenie do CBM (Condition Based Maintenance).

• Przegld modeli diagnostycznych, sucych do wykrycia symptomów potencjalnego uszkodzenia.

• Doskonalenie prewencyjnego UR - analiza RCM (Reliability Centered Maintenance).

• Praktyczne wskazówki zarzdzania czciami zamiennymi maszyn.SMED - metoda szybkiego przezbrajania maszyn


• Wprowadzenie do koncepcji szybkiego przezbrajania maszyn.

• Sposoby liczenia czasów przezbroje maszyn, omówienie wskanika OEE.

• Omówienie poszczególnych etapów SMED.

• Omówienie dodatkowych narzdzi Lean wspierajcych proces przezbroje maszyn.Zgoszenia na szkolenie naley dokona poprzez formularz zgoszeniowy znajdujcy si na stronie: https://www.opexity.com/set/rejestracja-ekspert-tpm/