KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Podstawy projektowania layoutu fabryki wg zasad Lean Manufacturing

Data: 12-05-2023
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie sposobu projektowania layout wg zasad Lean Manufacturing. Szkolenie bdzie miao charakter gry symulacyjnej poczonej z przedstawieniem teorii na temat projektowania layoutu. W czasie szkolenia bd omówione poziomy projektowania od wyboru miejsca a do finalnego ustawienia obszaru roboczego w fabryce. W tym celu zostan wykorzystane zarówno narzdzia Lean Manufacturing jak i Six Sigma tj.: MUDA - identyfikacja 7 strat, VSM - Analiza strumienia wartoci, FA - Analiza przepywu, Kaizen – Cige ulepszanie oraz SIPOC – identyfikacja wszystkich elementów procesu.Program:


• Zapoznanie si z zasadami tworzenia layoutu - zasady projektowania, ograniczenia, powizanie z Lean Manufacturing.

• Poziomy projektowania fabryki - 5 poziomów projektowania.

• SIPOC dla projektowania layoutu fabryki - nowy layout a acuch dostaw.

• Mapowanie strumienia wartoci - wykorzystanie narzdzia oddziaywania strategicznego.

• 7 strat - eliminacja Muda w projekcie layout.

• Zarzdzanie wizualne - projektowanie rozwiza przyjaznych uytkownikowi.

• Kaizen - narzdzia cigego doskonalenia.

Korzyci:

• Poznanie usystematyzowanej metody projektowania layoutu.

• Praktyczne zastosowanie narzdzi Lean Manufacturing, a take Six Sigma oraz TOC oraz ich porównanie. Dobór waciwych narzdzi.

• Praca zespoowa podczas gry symulacyjnej.

Adresaci:


• Osoby odpowiedzialne za tworzenie layoutu fabryki.

• Czonkowie zespoów cigego ulepszania.

• Osoby odpowiedzialne za wdraanie metod Lean w firmie.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykadowo – warsztatowy z elementami gry symulacyjnej.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.Konsultant LUQAM
Wieloletni trener, konsultant, dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S w LUQAM. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Lean Sigma Academy. Wykładowca na studiach Automotive Quality Expert oraz TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce. Konsultant w programie TPM Champion. Prowadzi projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpitale, urzędy administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.). Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładu pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce i za granicą.