KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Wyznaczanie i monitorowanie KPI

Data: 16-12-2022
Liczba godzin: 6
Miejsce: On-line
Cena: 749 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Skorzystaj z tego szkolenia w ramach promocji 3+1! Szczegóy na stronie: https://www.luqam.com/promocja/Kada nowoczesna firma wykorzystuje wskaniki KPI (Key Performance Indicators) do monitorowania swojej dziaalnoci biznesowej i operacyjnej. Kluczem sukcesów tych firm jest prawidowe skaskadowanie KPI na wszystkie poziomy operacyjne w taki sposób, aby róne dziay i ich aktywnoci skutecznie wspieray realizacj celów strategicznych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejtnoci prawidowego kaskadowania celów, ich wykorzystania w codziennej pracy operacyjnej i monitorowania ich skutecznoci.Program:

1. Strategia firmy i cele strategiczne.

2. Key Performance Indicators: definicja, prawidowe okrelenie i powizanie ze strategi.

3. Proces kaskadowania celów w organizacji.

4. Wyznaczanie KPI.

5. Wizualizacja i monitorowanie KPI.

6. Case study/warsztaty.

Korzyci:

• Poznanie zasad ustanawiania celów strategicznych i operacyjnych firmy.

• Poznanie metod kaskadowania celów.

• Zrozumienie powiza pomidzy celami na rónych poziomach organizacyjnych a strategi firmy.

• Poznanie zasad zarzdzania wizualnego i sposobów jego wykorzystania.

• Zrozumienie wpywu KPI na dziaania optymalizacyjne organizacji.

• Poznanie sposobów wykorzystania KPI do komunikacji i motywowania pracowników.

Adresaci:

• Dyrektorzy firm

• Kierownicy dziaów

• Inynierowie procesu

• Pracownicy dziaów cigego doskonalenia

• Liderzy projektów produkcyjnych

Charakter: Wszystkie moduy prowadzone w formie wykadowo-warsztatowej.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.