KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Food Quality Leader - Lider jakoci i bezpieczestwa ywnoci

Data: 21-03-2023
Liczba godzin: 35
Miejsce: On-line
Cena: 1280 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szczegóy oraz formularz zapisu dostpny na stronie: https://www.opexity.com/set/food-quality-leader/


Edycja IVTermin 21.03.2023 jest dat uruchomienia szkolenia. Czas trwania programu: 3 miesice (03.2023-05.2023)Terminarz spotka:

Spotaknie 1 - 21.03.2023

Spotkanie 2 - 25.04.2023

Spotkanie 3 - 23.05.2023Program szkoleniowy Food Quality Leader to 35-godzinny cykl spotka na ywo z trenerami LUQAM, przeplatany z lekcjami w formie wideo na nowoczesnej platformie szkoleniowej Opexity. Podczas trzymiesicznego kursu, wspólnie z ekspertami z brany ywnociowej, przejdziesz przez 6 moduów szkoleniowych, które pozwol Ci zdoby fachow wiedz z zakresu jakoci i bezpieczestwa ywnoci. To niepowtarzalna okazja na zostanie Ekspertem ds. jakoci i bezpieczestwa ywnoci!Program:

Wstp do zarzdzania systemowego

• Przegld norm i standardów w przemyle spoywczym – HACCP, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC.

• Omówienie procesu certyfikacji systemów.

• Wytyczne dotyczce auditowania systemów zarzdzania – ISO 19011 (zarzdzanie programem auditów, przeprowadzanie auditu, kompetencje i ocena auditorów, identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodnoci).

• Omówienie definicji dotyczcych systemowego zarzdzania jakoci.

• Zarzdzanie ryzykiem w organizacji – identyfikacja, ocena i analiza ryzyka.Wymagania ISO 9001

• Korzyci z wdroenia ISO 9001 dla organizacji i jej interesariuszy.

• Kontekst organizacji, zaangaowanie najwyszego kierownictwa oraz planowanie z uwzgldnieniem ryzyk i szans.

• Zasoby ludzkie i infrastrukturalne w systemie zarzdzania jakoci.

• Dziaania operacyjne w praktyce.

• Ocena skutecznoci dziaa, stabilnoci procesów oraz poziomu zadowolenia klienta.

• Dziaania korygujce, ocena przydatnoci, adekwatnoci i skutecznoci systemu zarzdzania jakoci jako elementy procesu cigego doskonalenia.Systemy zarzdzania w brany spoywczej


• System HACCP oraz jego fundamenty – Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (ang. GHP).

• Wdraanie i funkcjonowanie systemu HACCP.

• Oszustwa na ywnoci (Food Fraud), bezpieczestwo ywnoci (Food Safety) i ochrona produktów ywnociowych (Food Defense).

• Omówienie zagadnie VACCP (Krytyczne punkty kontrolne oceny zagroenia) i TACCP (Punkty kontroli krytycznej podatnoci na ataki).

• Podobiestwa i rónice pomidzy ISO 22000 a ISO 9001.Problem Solving

• Metoda suca zapobieganiu bdom - Poka Yoke.

• Metody Problem Solving - praktyczne przykady wykorzystania narzdzi jakociowych.

• Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.

• Tworzenie kart kontrolnych i praktycznego przykady ich zastosowania.

• 6 zasad, sucych wykrywaniu braku statystycznej kontroli procesów.Zarzdzanie systemowe w praktyce

• HACCP – warsztaty z uczestnikami kursu - analiza zagroe, wyznaczanie CP i CCP.

• ISO 22000 – warsztaty z uczestnikami kursu - monitorowanie CCP i sytuacje kryzysowe.

• Wymagania ISO 22000, standardów IFS i BRC zwizane z audytami wewntrznymi.

• Case study – proces auditu wewntrznego, przygotowanie raportu z auditu, opis niezgodnoci, dziaania poauditowe.Kompetencje mikkie w zarzdzaniu zespoem

• Jak by dobrym liderem, czyli efektywne zarzdzanie zespoem, przywództwo i skuteczna komunikacja.

• Formowanie si zespou i fazy jego rozwoju.

• Kompetencje czonków zespou i budowanie autorytetu.

• Metody skutecznego suchania i formuowania komunikatów.Zgoszenia na szkolenie naley dokona poprzez formularz zgoszeniowy znajdujcy si na stronie: https://www.opexity.com/set/register/


 Konsultant LUQAM
Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu optymalizacji procesów oraz branżowych systemów zarządzania. Ukończyła studia na wydziale Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania systemem jakości. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach piwowara oraz lidera produkcji. Do jej głównych obowiązków należało, m.in. organizacja pracy, wyznaczanie planów i zadań, motywowanie i nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie zatrudnienia w celu zapewnienia efektywności organizacyjnej w podległym. Zajmowała się również prowadzeniem auditów systemowych, a także nadzorem nad istniejącymi systemami jakości oraz wprowadzaniem systemów jakości na działy produkcyjne. Wdrażała również na podległe działy system ISO 22000 oraz OHSAS 18001. Swoje kompetencje poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Asystent Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzanie w kulturze Lean, szkolenia z zakresu TQM, 5S, SIX SIGMA, FMEA, skuteczny koordynator Lean.