KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewntrzny IATF 16949

Data: od 20-12-2021 do 21-12-2021
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena: 1184 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewntrzny w przemyle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewntrznych, a take do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, kwalifikacji zawodowych oraz osób pragncych zdoby podstawow wiedz dotyczc zasad i metod oceny systemów zarzdzania jakoci. Ukoczenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do penienia funkcji audytora wewntrznego IATF 16949. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewntrznych audytów systemu zarzdzania jakoci wg normy ISO 19011. Przeznaczone jest dla osób reprezentujcych organizacje, które maj ju wdroony system zarzdzania jakoci wg specyfikacji ISO/TS 16949 / IATF 16949, s w trakcie jego wdraania lub planuj wdroenie.Program:


1. Podejcie procesowe – karta procesu.

2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015:

   2.1.    System zarzdzania jakoci,

   2.2.    Odpowiedzialno kierownictwa, przywództwo

   2.3.    Zarzdzanie zasobami, planowanie, wsparcie

   2.4.    Realizacja wyrobu, bezpieczestwo wyrobu

   2.5.    Pomiary, analiza, doskonalenie.

3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzdzi pod ktem audytorskim (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC).

4. Procedura audytowania:

   4.1.    Cele audytu i zakresy obowizków,

   4.2.    Audytowanie – programy i procedury audytu,

   4.3.    Spotkanie otwierajce,

   4.4.    Metody audytowe i ich waciwy wybór,

   4.5.    Techniki badania audytowego,

   4.6.    Zapis niezgodnoci – zasady zapisu i zapisy niekompletne,

   4.7.    Zakoczenie audytu.

5. Egzamin kocowy.

Korzyci:

• Dokadne zapoznanie si z wymaganiami norm obowizujcych w przemyle motoryzacyjnym z ich praktycznym zastosowaniem.

• Poznanie procedury i zasad audytowania poparte przykadami i warsztatami.

• Po ukoczeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskuj uprawnienia auditora wewntrznego systemu IATF 16949.

• Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Adresaci:

• Kierujcy firmami dziaajcymi w lub dla brany motoryzacyjnej.

• Kierownicy i pracownicy dziaów odpowiedzialnych za jako wyrobu/usugi, produkcj, magazynowanie.

• Auditorzy wewntrzni i penomocnicy ds. systemów zarzdzania w brany motoryzacyjnej.

• Pracownicy uczestniczcy w budowaniu i nadzorowaniu dziaania systemu jakoci.

Charakter: Wykadowo-wiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.