KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
NARZĘDZIA
I TECHNIKI
SPC/MSA - Statystyczne Sterowanie Procesem i Analiza Systemu Pomiarowego

Data: od 28-10-2021 do 29-10-2021
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Dziki zastosowaniu SPC wszystkie gromadzone dane w firmach, niezalenie od brany, mog by wykorzystane do poprawy skutecznoci procesów, eliminacji problemów zwizanych z pomiarami wykonywanymi nierzetelnie (selekcja pomiarów, brak powtarzalnoci), a take doskonalenia procesów i lepszej oceny poziomu bezpieczestwa produktu i jego jakoci. Na szkoleniu zostan omówione podstawowe metody statystyczne w ramach Statystycznego Sterowania Procesem. Szkolenie zawiera te przegld metod i wskaników oceny zdolnoci przyrzdów, systemów pomiarowych oraz zdolnoci procesów i maszyn. Wszystkie zagadnienia zostan zinterpretowane w oparciu o praktyczne przykady.Program:

1. Wprowadzenie do tematyki SPC.

2. Terminy i zjawiska statystyczne.

3. Podstawowe metody statystyczne w ramach SPC: histogram, karta kontrolna X-R i IX-MR.

4. Karty kontrolne przy ocenie liczbowej i alternatywnej (p, np, u, c).

5. Przegld i analiza kart kontrolnych.

6. Analiza zdolnoci jakociowej.

7. Zalenoci statystyczne - doskonalenie procesu.

8. Analiza zdolnoci procesu (Cp, Cpk).

9. Analiza zdolnoci maszyn (Cm, Cmk).

10. Interpretacja wskaników zdolnoci jakociowej.

11. Dokumentowanie SPC w ramach SZJ.

12. MSA - analiza systemu pomiarowego (Testy R&R).

Korzyci:

• Wiedza praktyczna na temat zastosowa i budowy kart kontrolnych i histogramów.

• Wiedza praktyczna na temat wykonywania bada zdolnoci maszyn i procesu.

• Wiedza praktyczna jak przygotowa i wykona test R&R.

• Dua ilo wicze i przykadów praktycznych.

Adresaci:

• Organizacje, niezalenie od brany, które chc doskonali swój system jakoci ze szczególnym uwzgldnieniem firm z brany motoryzacyjnej.

• Pracownicy zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat statystycznego sterowania procesem.

• Pracownicy dziaów jakoci procesu i projektu.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów i wykadów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.Konsultant LUQAM
Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu Six Sigma. Swoje kompetencje nabywał zarówno w pracy, jak i biorąc udział w licznych szkoleniach. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z projektami Six Sigma. Pracował w branży automotive, gdzie budował swoje doświadczenie. Był Inżynierem Produktu, a następnie Liderem Inżynierów Produktu. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów oraz szkoleń Six Sigma, rozwiazywanie problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX, prowadzenie szkoleń – Minitab Statistical Software, prowadzenie szkoleń produktowych, optymalizacja produktu oraz procesów, praca z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu, prowadzenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Brał udział w licznych szkoleniach. Otrzymał tytuł Six Sigma Master Black Belt. Wśród szkoleń w których uczestniczył można wyróżnić: Shainin RedX Journayman, TRIZ, Design for Six Sigma, Train the Trainer, Szkolenia menedżerskie.