KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Supervisor/Lider Zespou Produkcyjnego - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: 09-11-2021
Liczba godzin: 7
Miejsce: On-line
Cena: 704 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Uczestnicy zapoznaj si z nowoczesnymi metodami zarzdzania zmian przez ukazanie odpowiedniej formy budowania zespou. Podczas szkolenia zaprezentowane zostan metody ocen pracowniczych, komunikacji i rozwizywania problemów. Zostanie zbudowany model zmiany jako zespó wspópracowników przez tworzenie siatek koordynatorów i liderów.Program:


1. Wprowadzenie – typy kierowników.

2. Waciwa postawa, zwracanie uwagi na szczegóy – bezpieczestwo w pracy.

3. Zadania kierownika – job description, okrelanie priorytetów.

4. Organizacja pracy podlegych ASP – tworzenie zespoów, podzia obowizków.

5. System oceniania pracowników oraz analizy pracy zespou.

6. Synergia dziaa – waciwe podejcie (gra: praca zespoowa).

7. Wprowadzenie zasad Lean Manufacturing – przynoszcy korzyci wzrost dla zapewnienia najwyszej jakoci i iloci w odpowiednim czasie.

Korzyci:

• Umiejtno odpowiedniego podziau obowizków pomidzy czonków zespou.

• Poznanie systemu oceniania pracowników.

• Posugiwanie si narzdziami Lean.

• Zwikszenie autonomii zespou przez odpowiedni organizacj odlegych pracowników.

• Umiejtno stosowania narzdzi Lean podczas pracy i rozwizywania problemów – skuteczne dziaania.

• Usystematyzowanie i priorytetyzacja dziaa.

Adresaci:

• kadra zarzdzajca redniego i niszego szczebla w zakadach produkcyjnych.    

Charakter: Szkolenie ma charakter wykadu poczonego z wiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.Konsultant LUQAM
Wieloletni trener, konsultant, dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S w LUQAM. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Lean Sigma Academy. Wykładowca na studiach Automotive Quality Expert oraz TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce. Konsultant w programie TPM Champion. Prowadzi projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpitale, urzędy administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.). Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładu pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce i za granicą.