Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwo

Data: 04-11-2022
Liczba godzin: 35
Miejsce: Kraków
Cena: 4800 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szczegóły oraz formularz zapisu dostępny na stronie: https://www.opexity.com/set/industry-4-0/Termin 04.11.2022 jest datą uruchomienia szkolenia.LUQAM wraz z międzynarodową platformą Opexity oraz firmą Aigorithmics dzielą się swoim doświadczeniem, pasją oraz wiedzą w zakresie nowoczesnych technologii, analizy danych i innowacyjnych rozwiązań dla produkcji.Program:
Skuteczne zarządzanie danymi w organizacji


• Dane i ich znaczenie.

• Od Data-Informed do Data-Driven, czyli organizacja napędzana danymi.

• Jak zbudować efektywnie działający zespół w organizacji?Zbieranie i wnioskowanie z danych w koncepcji Industry 4.0


• Tworzenie, monitorowanie i zarządzanie KPI.

• Mierzenie produktywności danego gniazda produkcyjnego za pomocą KOSU.

• Określenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji – schemat blokowy, Value Stream Mapping, analiza przepływu, symulacje komputerowe.

• Analiza przepływu – obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, określenie potencjału do doskonalenia i planowanie działań doskonalących procesy.

• Value Stream Mapping – wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowiązujące podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartości, interpretacja wyników i wskazanie potencjałów do doskonalenia.

• Statistical Process Control and Measurement Systems Analysis.

• Statystyczna kontrola procesu (SPC) – zbiór metod optymalizacji procesów i ich doskonalenie za pomocą wybranych narzędzi statystycznych.

• Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykłady ich zastosowania. Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.Sztuczna inteligencja i jej zastosowanie w Przemyśle 4.0

• Technologie i koncepcje wspierajace budowe organizacji Data-driven – czyli od self service do enterprise scale analytics.

• Integracja systemów i przepływ danych.

• Od danych do informacji czyli BI w praktyce.

• Zarzadzanie danymi i ich jakością.

• Technologia sztucznej inteligencji.

• Przykładowe algorytmy uczenia maszynowego – drzewa decyzyjne i sieci neuronowe.

• Data Science i tworzenie modelu w praktyce.

• Skuteczne wdrażanie rozwiązań AI w organizacji.

• Czym jest Data Governance? O idei, o Data Management, o nowych stanowiskach i co daje “poukładanie” danych.

• Skuteczne wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań sztucznej inteligencji w organizacji.

• Proces wdrażania AI i utrzymania rozwiązań (ML Operations).

• Aspekty prawne związane z wykorzystaniem danych.

• Case study – zastosowanie sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0 – wykrywanie anomalii i predictive maintenance, forecasting i analizy what-if.Symulacja scenariuszy optymalizacyjnych

• Zasady projektowania layoutów produkcyjnych.

• Symulacja komputerowa – narzędzie pozwalające na modelowanie 3D złożonych systemów produkcyjnych i usługowych oraz testowanie scenariuszy optymalizacyjnych.

• Praktyczne przykłady wykorzystania symulacji komputerowej i modeli 3D w firmie przemysłowej.

• Symulacja komputerowa w praktyce – wykorzystanie programu FlexSim do przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych.

• Rola robotów autonomicznych w przedsiębiorstwach. 4 prawa robotyki.

• Metody, zalety i ograniczenia wytwarzania addytywnego (Additive Manufacturing – AM).

• Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście koncepcji Lean Manufacturing.Technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości

• Wprowadzenie do technologii Augmented reality (AR) i Virtual Reality (VR).

• Rodzaje i typy urządzeń, trendy i zastosowanie wybranych rodzajów aplikacji, potencjalne zagrożenia dla użytkownika korzystającego z technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

• Możliwości wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR).

• Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technologii VR. Symulacja procesu szkolenia w środowisku wirtualnym.

• Augmented Reality i Virtual Reality w branży przemysłowej – zakres i skala optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii AV/VR.Cyberbezpieczeństwo


• Omówienie pojęcia cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i cyberataku.

• Czy warto dbać o bezpieczeństwo technologii informatycznych? Rachunek zysków i strat.

• Identyfikacja i analiza ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zarządzanie ryzykiem.

• Implementacja cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

• Poprawa bezpieczeństwa ludzi, procesów i technologii – Security Operations Center (SOC).

• Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia w obszarze technologii operacyjnych (OT).

• Internet of Things (IoT) w Przemyśle 4.0 – zagrożenia i korzyści.

• Cyberbezpieczeństwo systemów sztucznej inteligencji.Korzyści:

• Zaznajomienie z koncepcją Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwem z perspektywy ekonomicznej oraz technologicznej.

• Poznanie metod zbierania danych, podstaw analizy danych, a także technologii i narzędzi Big Data.Adresaci:

• Managerowie, technolodzy i specjaliści ds. automatyki

• Kierownicy i dyrektorzy odpowiedzialni za rozwój i innowacje w firmie

• Specjaliści i managerowie IT, którzy chcą zrozumieć kontekst wdrożeń Industry 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych

• Analitycy biznesowi, specjaliści ds. analizy danych i raportowania

• Studenci kierunków technicznych zainteresowani tematyką związaną z Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwem

• Managerowie prowadzący projekty optymalizacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologiiInformacje o szkoleniu: contact@opexity.com

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://www.opexity.com/set/formularz-rejestracyjny-industry-4-0/Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


 


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz