Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Projektowanie i wdrożenie dedykowanych systemów produkcyjnych

Data: od 22-05-2023 do 24-05-2023
Liczba godzin: 21
Miejsce: Kraków
Cena: 1880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie dedykowane dla Kadry kierowniczej, specjalistów związanych z ciągłym doskonaleniem zainteresowanych zbudowaniem kompleksowego dedykowanego dla danej organizacji systemu ciągłego doskonalenia.

Szkolenie obejmuje moduł teoretyczny i ćwiczenia praktyczne nakierowane na kroki i elementy niezbędne do zaimplementowania w organizacji lean.Program:

Dzień 1:

1. Co to oznacza Firma Lean?

2. Koncepcja Lean Manufacturing.

3. Krytyczne czynniki sukcesu we wdrożeniu narzędzi ciągłego doskonalenia.

4. Dedykowany system produkcyjny – CPS – elementy składowe.

5. 7 osi dedykowanego systemu produkcyjnego.

6. 20 elementów dedykowanego systemu produkcyjnego.

Dzień 2:

Warsztaty wstępnie opisujące elementy składowe modułów ciągłego doskonalenia pod względem zawartości  oraz zdefiniowania ścieżek wdrożenia. 

1. Zakres modułowy.

2. Metodologia 5S.

3. Praca z layoutem.

4. Szkolenia pracowników i Mapy kompetencji.

5. Standaryzacja pracy.

6. Rozliczanie i raportowanie normatywów.

7. Raportowanie braków i błędów wewnętrznych.

8. KPI's.

9. Strefy komunikacyjne.

10. Szybka reakcja na problemy.

11. Analizy i rozwiązywanie problemów jakościowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Dzień 3

Kontynuacja warsztatów:

1. Błędoodporność (POKA-YOKE).

2. System pomysłów pracowniczych Kaizen.

3. Komórka ciągłego doskonalenia.

4. Mapowanie procesów.

5. SMED.

6. Narzędzia optymalizacji procesów (Kaizen Biltz).

7. AUR (TPM).

8. System Kanban.

9. Strategia i Struktura Ciągłego doskonalenia.

10. Cele i odpowiedzialności za ciągłe doskonalenie.

Korzyści:

• Świadomość niezbędnych elementów składowych oraz wypracowana ścieżka rozwoju dedykowanego systemu ciągłego doskonalenia.

• Zapoznanie się z narzędziami Lean oraz ich praktycznym zastosowaniem w przedsiębiorstwie.

Adresaci:

• Kadra kierownicza.

• Inżynierowie jakości.

• Pracownicy Działu Ciągłego Doskonalenia.

Charakter: Wykładowo-praktyczny.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz