Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Kaizen i Poka-Yoke

Data: 07-11-2022
Liczba godzin: 6
Miejsce: On-line
Cena: 749 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

POKA-YOKE - (zapobieganie błędom) to wszelkiego rodzaju metody wspomagające operatorów w wyeliminowaniu pomyłek podczas wykonywania pracy, spowodowanych np. pobraniem nieodpowiednich elementów, ich pominięciem lub błędnym zamontowaniu. Bardzo często zapobieganie błędom określane jest również jako mistakeproofing (zapobieganiem pomyłkom), baka yoke (zapobieganie głupocie).

KAIZEN -  doskonalenie organizacji metodą "małych kroków". Zbudowanie systemu wspierającego poprawę wszystkich procesów organizacji z zastosowaniem raportowania A3. Dobry system pomysłów pracowniczych powinien opierać się na metodzie Kaizen.Program:

1. Wprowadzenie do metody Kaizen - geneza i jej rozwój.

2. Rodzaje Kaizen w organizacjach.

3. Zasady budowy systemu Kaizen w organizacji:

   3.1.    Zbieranie danych.

   3.2.    Analiza danych.

   3.3.    Działania korygujące.

   3.4.    Wizualizacja wyników.

4. Omówienie elementów składowych raportu A3 na przykładzie praktycznym - WARSZTAT:

   4.1.    Analiza przyczyn (metoda 5WHY, FTA, burza mózgów, Ishikawa).

   4.2.    Identyfikacja działań korygujących.

   4.3.    Tworzenie action planu.

   4.4.    Zamknięcie raportu (ocena wyników).

5. Wprowadzenie do metody ZQC.

6. Rodzaje Poka-Yoke na wielu przykładach praktycznych (zdjęcia i filmy).

7. Kontinuum error proofing - ćwiczenia.

Korzyści:

• Uczestnik szkolenia zdobywa wiedze na temat podstawowych wymagań stawianych systemom Kaizen w organizacjach.

• Zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem raportu A3.

• Zapoznanie ze strategią ZQC „zero błędów”, czyli wbudowywanie jakości w proces, tzw. Jidoka, zamiast kontrolowania jej na końcu (100% kontrola).

• Wskazanie obszarów oraz możliwości zastosowania Poka-Yoke w wyrobie oraz w procesie.

Adresaci:

• Firmy produkcyjne mające problem ze zbyt długim czasem przezbrojenia lub chcących optymalizować dalej istniejące czasy przezbrojeń poprzez standaryzację i modyfikacje istniejącego wyposażenia.

• Firmy pragnące usprawnić wydajnościowo i lepiej zorganizować swoje linie i stanowiska produkcyjne.

• Organizacje pragnące bliżej przyjrzeć się metodyce Kaizen.

• Pracownicy działów technicznych, technologicznych, utrzymania ruchu i produkcji.

• Inżynierowie i specjaliści wspierający proces oraz kadra zarządzająca w tychże działach.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz