Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Ekspert TPM

Data: 14-03-2023
Liczba godzin: 32
Miejsce: On-line
Cena: 2990 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szczegóły oraz formularz zapisu dostępny na stronie: https://www.opexity.com/set/ekspert-tpm/Termin 14.03.2023 jest datą uruchomienia szkolenia. Czas trwania programu: 3 miesiące (03.2023-05.2023). Szkolenie rozpoczyna się od lekcji Opexity, które należy przejść do czasu pierwszego spotkania na żywo z Trenerem w dniu 23.03.Terminarz spotkań na żywo:

Spotkanie 1 - 23.03.2023

Spotkanie 2 - 27.04.2023

Spotkanie 3 - 25.05.2023Program szkoleniowy Ekspert TPM to specjalistyczne szkolenie w hybrydowej formie – spotkania „na żywo” z Trenerem przeplatane są interaktywnymi lekcjami na nowoczesnej platformie szkoleniowej Opexity. Wspólnie z ekspertami LUQAM przejdziesz przez 6 modułów szkoleniowych obejmujących zagadnienia, takie jak: Wprowadzenie do koncepcji Lean Management, Total Productive Maintenance – zaawansowany system zarządzania produkcją, Metody i narzędzia lean w środowisku produkcyjnym, Praktyczne aspekty autonomicznego utrzymania ruchu, Strategia zapobiegania awariom i przestojom, SMED – metoda szybkiego przezbrajania maszyn.Program:

Wprowadzenie do koncepcji Lean Management

• Zasady i cele znanej na całym świecie koncepcji Lean Management.

• Poznanie 8 rodzajów marnotrawstwa i ich wpływ na doskonalenie procesów w organizacjach.

• Poznanie genezy, fundamentów i filarów systemu Toyota Production System.

• Poznanie zasad i korzyści z wdrożenia metody 5S w organizacji.

• Dobre praktyki w zakresie 5S - przykłady.

• Audytowanie systemu 5S - planowanie audytów, tworzenie formularzy i harmonogramów, przeprowadzanie audytów i zarządzania działaniami poaudytowymi.Total Productive Maintenance - zaawansowany system zarządzania produkcją

• Prewencyjne utrzymanie maszyn i urządzeń w odniesieniu do koncepcji ciągłego doskonalenia.

• Przedstawienie genezy powstania oraz historii rozwoju TPM oraz definicja pojęcia.

• Przeprowadzenie rachunku opłacalności wdrożenia TPM w organizacji - prewencja vs. plan produkcji.

• Zarządzanie zmianami w organizacji podczas wdrażania TPM - rola działu produkcji i utrzymania ruchu.

• Omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn.

• Wpływ systemu 5S na prowadzenie działań prewencyjnych.

• Omówienie filarów TPM.

• Wskaźniki TPM, czyli monitorowanie prowadzonych zmian.

• Omówienie etapów wdrażania TPM.

• Problemy, pułapki podczas wdrożenia TPM.Metody i narzędzia Lean w środowisku produkcyjnym


• "Idź i zobacz!" - czyli korzyści i zasady dobrego Gemba Walk.

• Dobre praktyki prowadzenia Spotkań Produkcyjnych.

• Dzielenia się wiedzą w środowisku produkcyjnym - formularze One Point Lesson, Lesson Learned Card i Kaizen Card.

• Zarządzanie wizualne i strefy komunikacyjne jako elementy komunikacji z pracownikami.

• Metody Problem Solving - praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi jakościowych.

• Zapobieganie niezamierzonym błędom pracowników - omówienie narzędzia Poka Yoke.Praktyczne aspekty Autonomicznego Utrzymania Ruchu

• Poznanie procesu wdrażania Autonomicznego Utrzymania Ruchu - 7 kroków do perfekcji.

• "Machine Day" czyli przywrócenie maszyn do stanu pierwotnego i początek budowy świadomości AM.

• Omówienie pojęcia Red-Tag - do czego służy i jak może pomóc w prowadzeniu działań naprawczych.

• Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń.

• Praktyczne aspekty przeglądów maszyny i wyposażenia oraz tworzenie planów przeglądów AM.

• Wizualizacja jako narzędzie wspomagające utrzymanie AM.

• Praktyczne wskazówki dotyczące szkolenia i przygotowania operatorów do prowadzenia samodzielnych działań z zakresu AM.

• Samoinspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora.

• Ciągłe doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myśl zasady „Zero defektów”.Strategia zapobiegania awariom i przestojom

• Wprowadzenie i 7 kroków Focused Improvement.

• Definiowanie obszarów do analizy stratyfikacja zidentyfikowanych strat mających wpływ na wydajność maszyn.

• Omówienie sposobów prowadzenia warsztatów doskonalących.

• Prewencyjne utrzymanie ruchu - omówienie metod podejścia zapobiegawczego.

• Planned Maintenance, badanie krytyczności urządzeń.

• Tworzenie planów prewencyjnych (PM) - zasady i praktyczne przykłady.

• Wprowadzenie do CBM (Condition Based Maintenance).

• Przegląd modeli diagnostycznych, służących do wykrycia symptomów potencjalnego uszkodzenia.

• Doskonalenie prewencyjnego UR - analiza RCM (Reliability Centered Maintenance).

• Praktyczne wskazówki zarządzania częściami zamiennymi maszyn.SMED - metoda szybkiego przezbrajania maszyn


• Wprowadzenie do koncepcji szybkiego przezbrajania maszyn.

• Sposoby liczenia czasów przezbrojeń maszyn, omówienie wskaźnika OEE.

• Omówienie poszczególnych etapów SMED.

• Omówienie dodatkowych narzędzi Lean wspierających proces przezbrojeń maszyn.Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://www.opexity.com/set/rejestracja-ekspert-tpm/

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant, i koordynator programu TPM Champion w LUQAM. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S, wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy oraz opiekun merytoryczny kierunku TPM Champion. Utrzymanie Ruchu w Praktyce. Wieloletni pracownik międzynarodowych koncernów elektrycznych specjalizujących się w produkcji sprzętu RTV i AGD. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające produkcję z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing. Dokonywał analiz kosztów procesów produkcyjnych, prowadził warsztaty optymalizacyjne. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych projektów produkcyjnych, powoływaniu i zarządzaniu grupami roboczymi do celów szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz generowania oszczędności. Posiada również praktyczne doświadczenia zawodowe w branży automotive oraz w firmie produkującej opakowania. Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kompleksowym Produktywnym Utrzymaniu Ruchu, SMED, VSM oraz w projektach Six Sigma i Lean Office.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz