Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Metoda 5S

Data: 21-10-2022
Liczba godzin: 6
Miejsce: On-line
Cena: 749 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą nauczyć się metody 5S i zastosować ją do ulepszania istniejących i kreowania nowych standardów pracy. Podczas szkolenia uczestnicy prześledzą razem z trenerem zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące 5S poparte przykładami z rzeczywistych procesów. Szkolenie nie koncentruje się tylko na znajomości samej metody, ale także na pokazaniu sposobów szybkiego i efektywnego wdrożenia, traktując 5S jako samodzielny projekt. mówiony zostaje także etap 5-ego „S”, który w rzeczywistości produkcyjnej często jest niedoceniany.Program:

1. Przedstawienie historii i genezy metody 5S.

2. Dokładne omówienie metody poparte przykładami.

3. Jak efektywnie i szybko wdrożyć 5S – zarządzanie projektem w praktyce.

4. Utrzymanie zdefiniowanych standardów – system auditów i auto-auditów 5S.

5. Krótka gra szkoleniowa podsumowująca i systematyzująca 5S.

Korzyści:

• Poznanie metody 5S – dokładna analiza każdego z kroków.

• Wiedza na temat błędów i pułapek we wdrażaniu.

• Praktyczna wiedza jak przeprowadzić skuteczny warsztat 5S w swojej firmie.

• Poznanie sposobów zarządzania wdrożonym 5S i utrzymaniem systemu na wysokim poziomie.

• Możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z doświadczeniami innych uczestników oraz trenera.

Adresaci:

Adresatami niniejszego szkolenia są wszystkie organizacje, niezależnie od branży, które chcą dążyć do zbudowania przedsiębiorstwa szczupłego, wydajnego kosztowo i przyjaznego dla pracowników. Szkolenie kierowane do wszystkich pracowników bez limitów i wyjątków. Ze względu jednak na powodzenie wdrożenia i działania systemu 5S polecamy je szczególnie dla:

• kierowników departamentów i dyrektorów (Kadra Zarządzająca) oraz

• pracowników działów lub jednostek stworzonych po to aby ulepszać procesy w swoich organizacjach (Lean, Six Sigma, Continuous Improvements, Kaizen).

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz