Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Podstawy projektowania layoutu fabryki wg zasad Lean Manufacturing

Data: 12-05-2023
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie sposobu projektowania layout wg zasad Lean Manufacturing. Szkolenie będzie miało charakter gry symulacyjnej połączonej z przedstawieniem teorii na temat projektowania layoutu. W czasie szkolenia będą omówione poziomy projektowania od wyboru miejsca aż do finalnego ustawienia obszaru roboczego w fabryce. W tym celu zostaną wykorzystane zarówno narzędzia Lean Manufacturing jak i Six Sigma tj.: MUDA - identyfikacja 7 strat, VSM - Analiza strumienia wartości, FA - Analiza przepływu, Kaizen – Ciągłe ulepszanie oraz SIPOC – identyfikacja wszystkich elementów procesu.Program:


• Zapoznanie się z zasadami tworzenia layoutu - zasady projektowania, ograniczenia, powiązanie z Lean Manufacturing.

• Poziomy projektowania fabryki - 5 poziomów projektowania.

• SIPOC dla projektowania layoutu fabryki - nowy layout a łańcuch dostaw.

• Mapowanie strumienia wartości - wykorzystanie narzędzia oddziaływania strategicznego.

• 7 strat - eliminacja Muda w projekcie layout.

• Zarządzanie wizualne - projektowanie rozwiązań przyjaznych użytkownikowi.

• Kaizen - narzędzia ciągłego doskonalenia.

Korzyści:

• Poznanie usystematyzowanej metody projektowania layoutu.

• Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing, a także Six Sigma oraz TOC oraz ich porównanie. Dobór właściwych narzędzi.

• Praca zespołowa podczas gry symulacyjnej.

Adresaci:


• Osoby odpowiedzialne za tworzenie layoutu fabryki.

• Członkowie zespołów ciągłego ulepszania.

• Osoby odpowiedzialne za wdrażanie metod Lean w firmie.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowo – warsztatowy z elementami gry symulacyjnej.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Wieloletni trener, konsultant, dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S w LUQAM. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Lean Sigma Academy. Wykładowca na studiach Automotive Quality Expert oraz TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce. Konsultant w programie TPM Champion. Prowadzi projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpitale, urzędy administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.). Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładu pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce i za granicą.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz