Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Audit procesu wg VDA 6.3

Data: od 01-06-2023 do 02-06-2023
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1580 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przedstawia zasady i metody przeprowadzania audytu procesu wg wytycznych VDA 6.3. Szkolenie dedykowane jest wszystkim organizacjom, niezależnie od branży, które chcą doskonalić swój system jakości i produkcji ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży motoryzacyjnej, gdzie audit procesu jest standardem. Uczestnicy szkolenia poznają zasady przeprowadzania auditów oraz dowiedzą się, jak skutecznie się do nich przygotować. Nabędą kompetencje do przygotowywania dokumentacji poauditowej oraz w jaki sposób komunikować wyniki auditu i pracować ze stroną auditowaną.Program:

1. Analiza ryzyka - identyfikacja ryzyka w procesie.

2. Macierz kwalifikacji auditorów, etyka, kodeks zachowań, komunikacja.

3. Rodzaje auditu procesu

4. Program auditu.

5. Plan auditu.

6. Przygotowanie auditu:

   6.1.    Struktura pytań - budowa katalogu pytań.

   6.2.    Zarządzanie projektem.

   6.3.    Planowanie rozwoju wyrobu i procesu.

   6.4.    Realizacja wyrobu i procesu.

   6.5.    Zarządzanie dostawcami.

   6.6.    Analiza procesu produkcyjnego.

   6.7.    Obsługa klienta/zadowolenie klienta/usługi posprzedażowe.

7. Przeprowadzenie auditu.

8. Ocena auditu, przedstawienie wyników, raport z auditu.

9. Zakończenie auditu.

10. Ćwiczenia.

11. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zapoznanie z wymaganiami normy auditowej VDA 6.3.

• Poznanie zasad przeprowadzania auditów i jak przygotować się do jego przeprowadzenia.

• Wiedza praktyczna na temat przygotowania dokumentacji poauditowej.

• Wiedza jak skutecznie komunikować wyniki auditu i jak pracować ze stroną auditowaną.

• Wszystkie powyższe korzyści poparte solidna dawką ćwiczeń i przykładów praktycznych.

Adresaci:

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów procesu wg VDA 6.3:

• kandydaci na auditorów wewnętrznych,

• kandydaci na auditorów dostawców,

• osoby odpowiedzialne za zakupy i dostawców,

• osoby odpowiedzialne za produkcję i jakość oraz

• inne osoby chcące podnosić swoje kompetencje.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comW przypadku chęci skorzystania z tego szkolenia w trybie on-line - prosimy o kontakt na adres szkolenia@luqam.com.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM w zakresie Branżowych Systemów Zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Zarządzanie, a także studiów podyplomowych na kierunku Coaching ze specjalnością Business Coaching. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. zintegrowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, identyfikacja i zarządzanie aspektami środowiskowymi w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, zaawansowane planowanie jakości APQP oraz zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, analiza systemów pomiarowych (MSA), zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, indywidulane wymagania klienta. Od wielu lat związany z systemami zarządzania. Pełnił rolę Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów Trolejbusowych, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania – ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, koordynację i nadzorowanie audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, nadzorowanie dokumentacji zarządzania jakością, nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich, Auditor wiodący systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001/OHSAS oraz systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej zgodnych z ISO/TS 16949. Przeprowadził ponad 300 dni audytów systemów zarządzania i audytów procesów.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz