Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny ISO 14001 - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: od 29-01-2022 do 30-01-2022
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w systemie zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Tematem głównym jest problematyka z zakresu zarządzania środowiskowego w organizacjach. Uczestnicy zostają zapoznani z metodyką identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych. Omówione zostanie również uzasadnienie ważności znaczenia przepisów prawnych z zakresu środowiska dla organizacji.Program:

1. Wprowadzenie.

2. Zarys wymagań normy ISO 14001.

3. Główne zagadnienia dotyczące auditowania.

4. Przygotowanie planu auditu.

5. Obowiązki auditora.

6. Ćwiczenie praktyczne.

7. Czynności przedauditowe.

8. Listy kontrolne.

9. Ćwiczenie praktyczne.

10. Przeprowadzanie auditu.

11. Niezgodności.

12. Dokumentowanie wniosków z auditu.

13. Ćwiczenie praktyczne.

14. Podsumowanie.

15. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań ISO 14001.

• Poszerzenie umiejętności w zakresie analizy wymagań normy.

• Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg ISO 14001.

• Poznanie dobrej praktyki w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości wg ISO 14001.

• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.

• Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych.

Adresaci:

• Dla osób w organizacji zajmujących się auditowaniem systemów zarządzania,

• Dla firm podnoszących wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa (w stosunku do organizacji bez wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego),

• Dla firm dbających o zmniejszenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów wraz z redukcją kosztów ich utylizacji, poprawę stanu środowiska wokół przedsiębiorstwa np. na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń itp.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu optymalizacji procesów oraz branżowych systemów zarządzania. Ukończyła studia na wydziale Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania systemem jakości. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach piwowara oraz lidera produkcji. Do jej głównych obowiązków należało, m.in. organizacja pracy, wyznaczanie planów i zadań, motywowanie i nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie zatrudnienia w celu zapewnienia efektywności organizacyjnej w podległym. Zajmowała się również prowadzeniem auditów systemowych, a także nadzorem nad istniejącymi systemami jakości oraz wprowadzaniem systemów jakości na działy produkcyjne. Wdrażała również na podległe działy system ISO 22000 oraz OHSAS 18001. Swoje kompetencje poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Asystent Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzanie w kulturze Lean, szkolenia z zakresu TQM, 5S, SIX SIGMA, FMEA, skuteczny koordynator Lean.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz