Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
Problem Solving

Data: 25-03-2022
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 749 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne opanowanie klasycznych metod rozwiązywania problemów procesowych, stosowanych zarówno w zakładach produkcyjnych jak i w firmach usługowych. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił korzystać z technik rozwiązywania problemów stosowanych z powodzeniem od wielu lat przez inne firmy.Program:

1. Wstęp do narzędzi problem solving (w tym klasyczne narzędzia jakości).

2. Filozofia PDCA i rozwiązywanie problemów zgodne z PDCA.

3. Rodzaje problemów i ich opis.

4. Dokładne definiowanie problemu 5W2H.

5. Dane wejściowe do procesu analizy problemu (zasady oraz konstrukcja Pareto).

6. Analiza przyczynowo - skutkowa Ishikawy (diagram rybiej ości).

7. Analiza przyczyn źródłowych 5xWhy.

8. Działania korygujące i prewencyjne oraz ich weryfikacja.

9. Zakończenie procesu rozwiązywania problemów.

10. Systemowe podejście do rozwiązywania problemów w Firmie.

Korzyści:

• Poznanie tradycyjnych, klasycznych narzędzi jakościowych.

• Zapoznanie się z nowymi narzędziami do zarządzania jakością.

• Duża ilość ćwiczeń praktycznych oraz studiów przypadku prezentujących zastosowanie poznanych narzędzi.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są wszystkie organizacje, niezależnie od branży, które chcą doskonalić swój system jakości, wdrażając tradycyjne i nowoczesne narzędzia zarządzania jakością. Szkolenie kierowane przede wszystkim do:

• kadry techników,

• kadry inżynierskiej i specjalistów oraz

• kadry kierowniczej działów produkcji oraz jakości, a także działów technicznych wspierających proces produkcji.

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comW przypadku chęci skorzystania z tego szkolenia w trybie on-line - prosimy o kontakt na adres szkolenia@luqam.com.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz