Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Filary stabilizacji linii produkcyjnej

Data: 07-02-2022
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 749 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

We współczesnych fabrykach powstaje coraz większy nacisk na automatyzację produkcji, co z kolei wysuwa marnotrawstwa związane ze stratami w efektywności maszyn na pierwszy plan strat produkcyjnych. Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżyć zasady analizy wskaźnika OEE oraz zaprezentować najważniejsze metody pracy pozwalające na stabilizację procesu produkcyjnego, co w efekcie powoduje redukcję zdarzeń negatywnie wpływających na wynik produkcyjny.Program:

1. Współczynnik OEE:

   1.1.    Definicja wskaźnika.

   1.2.    Składowe wskaźnika.

2. Standardy sprzątania:

   2.1.    Wpływ sprzątania na stabilność linii.

   2.2.    Dobre praktyki przy wprowadzaniu standardów sprzątania.

3. Redukcja anomalii:

   3.1.    Rodzaje anomalii.

   3.2.    Wpływ anomalii na stabilność procesu.

   3.3.    Praca w systemie redukcji anomalii.

4. Parametry pracy maszyny:

   4.1.    Definicja i cele wprowadzania parametrów pracy.

   4.2.    Powiązania między parametrami pracy.

   4.3.    Kontrole parametrów pracy.

   4.4.    Utrzymanie i rozwój systemu parametrów.

5. Rola operatora i wsparcia produkcji w stabilizacji procesu produkcyjnego.

Korzyści:

• Poznanie skutecznych metod eliminacji strat.

• Zrozumienie wagi wskaźnika OEE.

• Lepsze zrozumienie wpływu przestojów i mikroprzestojów na proces produkcyjny.

Adresaci:

Pracownicy firm o zautomatyzowanym charakterze produkcji:

• osoby zajmujące się optymalizacją procesów,

• wyższa i średnia kadra zarządzająca,

• inżynierowie procesu, technolodzy,

• osoby zarządzające liniami i gniazdami produkcyjnymi.

Charakter: Wykładowo-praktyczny.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comW przypadku chęci skorzystania z tego szkolenia w trybie on-line - prosimy o kontakt na adres szkolenia@luqam.com.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz