Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Food Quality Leader - Lider jakości i bezpieczeństwa żywności

Data: 16-11-2022
Liczba godzin: 35
Miejsce: On-line
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szczegóły oraz formularz zapisu dostępny na stronie: https://www.opexity.com/set/food-quality-leader/


Edycja IIITermin 16.11.2022 jest datą uruchomienia szkolenia. Czas trwania programu: 3 miesiące (11.2022-01.2023)Terminarz spotkań:

Spotkanie 1 - 16.11.2022

Spotkanie 2 - 14.12.2022

Spotkanie 3 - 12.01.2023Program szkoleniowy Food Quality Leader to 35-godzinny cykl spotkań na żywo z trenerami LUQAM, przeplatany z lekcjami w formie wideo na nowoczesnej platformie szkoleniowej Opexity. Podczas trzymiesięcznego kursu, wspólnie z ekspertami z branży żywnościowej, przejdziesz przez 6 modułów szkoleniowych, które pozwolą Ci zdobyć fachową wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności. To niepowtarzalna okazja na zostanie Ekspertem ds. jakości i bezpieczeństwa żywności!Program:

Wstęp do zarządzania systemowego

• Przegląd norm i standardów w przemyśle spożywczym – HACCP, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC.

• Omówienie procesu certyfikacji systemów.

• Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania – ISO 19011 (zarządzanie programem auditów, przeprowadzanie auditu, kompetencje i ocena auditorów, identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodności).

• Omówienie definicji dotyczących systemowego zarządzania jakością.

• Zarządzanie ryzykiem w organizacji – identyfikacja, ocena i analiza ryzyka.Wymagania ISO 9001

• Korzyści z wdrożenia ISO 9001 dla organizacji i jej interesariuszy.

• Kontekst organizacji, zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz planowanie z uwzględnieniem ryzyk i szans.

• Zasoby ludzkie i infrastrukturalne w systemie zarządzania jakością.

• Działania operacyjne w praktyce.

• Ocena skuteczności działań, stabilności procesów oraz poziomu zadowolenia klienta.

• Działania korygujące, ocena przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania jakością jako elementy procesu ciągłego doskonalenia.Systemy zarządzania w branży spożywczej


• System HACCP oraz jego fundamenty – Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (ang. GHP).

• Wdrażanie i funkcjonowanie systemu HACCP.

• Oszustwa na żywności (Food Fraud), bezpieczeństwo żywności (Food Safety) i ochrona produktów żywnościowych (Food Defense).

• Omówienie zagadnień VACCP (Krytyczne punkty kontrolne oceny zagrożenia) i TACCP (Punkty kontroli krytycznej podatności na ataki).

• Podobieństwa i różnice pomiędzy ISO 22000 a ISO 9001.Problem Solving

• Metoda służąca zapobieganiu błędom - Poka Yoke.

• Metody Problem Solving - praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi jakościowych.

• Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.

• Tworzenie kart kontrolnych i praktycznego przykłady ich zastosowania.

• 6 zasad, służących wykrywaniu braku statystycznej kontroli procesów.Zarządzanie systemowe w praktyce

• HACCP – warsztaty z uczestnikami kursu - analiza zagrożeń, wyznaczanie CP i CCP.

• ISO 22000 – warsztaty z uczestnikami kursu - monitorowanie CCP i sytuacje kryzysowe.

• Wymagania ISO 22000, standardów IFS i BRC związane z audytami wewnętrznymi.

• Case study – proces auditu wewnętrznego, przygotowanie raportu z auditu, opis niezgodności, działania poauditowe.Kompetencje miękkie w zarządzaniu zespołem

• Jak być dobrym liderem, czyli efektywne zarządzanie zespołem, przywództwo i skuteczna komunikacja.

• Formowanie się zespołu i fazy jego rozwoju.

• Kompetencje członków zespołu i budowanie autorytetu.

• Metody skutecznego słuchania i formułowania komunikatów.Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://www.opexity.com/set/register/


 

Prowadzący szkolenie:

Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu optymalizacji procesów oraz branżowych systemów zarządzania. Ukończyła studia na wydziale Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania systemem jakości. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach piwowara oraz lidera produkcji. Do jej głównych obowiązków należało, m.in. organizacja pracy, wyznaczanie planów i zadań, motywowanie i nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie zatrudnienia w celu zapewnienia efektywności organizacyjnej w podległym. Zajmowała się również prowadzeniem auditów systemowych, a także nadzorem nad istniejącymi systemami jakości oraz wprowadzaniem systemów jakości na działy produkcyjne. Wdrażała również na podległe działy system ISO 22000 oraz OHSAS 18001. Swoje kompetencje poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Asystent Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzanie w kulturze Lean, szkolenia z zakresu TQM, 5S, SIX SIGMA, FMEA, skuteczny koordynator Lean.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz