Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Wewnętrzny Auditor Jakości w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949 (szkolenie studenckie)

Data: od 22-01-2022 do 23-01-2022
Liczba godzin: 16
Miejsce: On-line
Cena: 398 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011.Program:

1. Podejście procesowe – karta procesu.

2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015:

   2.1. System zarządzania jakością,

   2.2. Odpowiedzialność kierownictwa, przywództwo,

   2.3. Zarządzanie zasobami, planowanie, wsparcie,

   2.4. Realizacja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu,

   2.5. Pomiary, analiza, doskonalenie.

3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzędzi pod kątem audytorskim (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC).

4. Procedura audytowania:

   4.1. Cele audytu i zakresy obowiązków,

   4.2. Audytowanie – programy i procedury audytu,

   4.3. Spotkanie otwierające,

   4.4. Metody audytowe i ich właściwy wybór,

   4.5. Techniki badania audytowego,

   4.6. Zapis niezgodności – zasady zapisu i zapisy niekompletne,

   4.7. Zakończenie audytu.

5. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Dokładne zapoznanie się z wymaganiami norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym z ich praktycznym zastosowaniem.

• Poznanie procedury i zasad audytowania poparte przykładami i warsztatami.

• Poszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane tematyką automotive, przygotowujące się do roli auditora lub wiążące swoją przyszłość z branżą automotive.

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i angielskim.


Szkolenie można zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz