Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
TPM - Total Productive Maintenance

Data: od 25-04-2022 do 28-04-2022
Liczba godzin: 28
Miejsce: Kraków
Cena: 3260 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie ma na celu przedstawienie podejścia TPM jako jednego z najważniejszych narzędzi w szczupłym podejściu do zarządzania, ale jednocześnie narzędzia, które może dać największe korzyści dla organizacji i jej pracowników. W trakcie dwu dniowego spotkania przedstawiona zostanie kompletna metodologia wdrożenia TPM. Przedstawione zostaną również podstawowe warunki, które organizacja musi spełnić, aby rozpocząć wdrożenie.Program:

Dzień 1

1. Prewencyjne utrzymanie maszyn i urządzeń w odniesieniu do koncepcji ciągłego doskonalenia.

2. Przedstawienie genezy powstania oraz historii rozwoju TPM.

   2.1.    Definicja TPM.

3. Opłacalność wdrożenia TPM w organizacji. Prewencja vs. Plan produkcji.

4. Zarządzanie zmianami w organizacji podczas wdrażania TPM, rola działu produkcji i utrzymania ruchu.

5. Omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn.

6. W jaki sposób system 5S wpływa na prowadzenie działań prewencyjnych?

7. Filary TPM.

8. Wskaźniki TPM, czyli monitoring prowadzonych zmian.

9. Etapy wdrażania TPM.

10. Problemy, pułapki podczas wdrożenia TPM.Dzień 2-3

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomous Maintenance)

1. Wprowadzenie do Automonicznego Utrzymania Ruchu.

2. Proces wdrażania AM, 7 kroków do perfekcji.

3. Korzyści oraz problemy wynikające podczas wdrożenia.

4. „Dzień Maszyny” czyli przywrócenie maszyny do stanu pierwotnego i początek budowy świadomości AM.

5. Pojęcie systemu Red-Tag: do czego służy i jak może pomóc w prowadzeniu działań naprawczych.

6. Mapa wycieków: jak ją tworzyć i wykorzystać do późniejszego tworzenia harmonogramu czyszczenia.

7. Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń.

8. Metodologia Problem Solving jako narzędzie wspomagające eliminacje źródeł problemów.

9. Ogólny przegląd maszyny i wyposażenia oraz tworzenie planów przeglądów AM.

10. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające utrzymanie AM.

11. W jaki sposób szkolić i przygotować operatorów do prowadzenia samodzielnych działań z zakresu AM.

12. Co to jest One Point Lesson i jak ją tworzyć.

13. Samoinspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora.

14. Ciągłe doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myśl zasady „Zero defektów”.Skoncentrowane usprawnienia (Focused Improvement)

1. Wprowadzenie do Skoncentrowanych usprawnień.

2. 7 kroków Focused Improvement.

3. Definicja obszarów do analizy.

4. Stratyfikacja zidentyfikowanych strat mających wpływ na wydajność maszyn.

5. Definicja warsztatów doskonalących.

6. Powoływanie grup roboczych.

7. Sposób prowadzenia warsztatów doskonalących.

8. Analiza kosztów i korzyści z wprowadzanych działań doskonalących.

9. Rozszerzanie działań doskonalących.

10. Wytyczne przy prowadzeniu działań doskonalących.Dzień 4

Prewencyjne utrzymanie ruchu (Preventive Maintenance)

1. UR prewencyjne – wprowadzenie.

2. Zarządzanie utrzymaniem ruchu – poziomy prewencji.

3. Zadania utrzymania ruchu.

4. Prewencyjne utrzymanie ruchu:

   4.1.    Metody zapobiegania awariom.

   4.2.    Metody planowe – Planned Maintenance.

   4.3.    Metody predykcyjne – Predictive Maintenance.

   4.4.    Metody proaktywne – Proactive Maintenance.

5. Utrzymanie planowo-zapobiegawcze – Planned Maintenance:

   5.1.    Badanie krytyczności urządzeń.

   5.2.    Tworzenie planów prewencyjnych – omówienie zasady.

   5.3.    Przykłady dokumentacji planów prewencyjnych.

6. Wprowadzenie do CBM – Condition Based Maintenance:

   6.1.    Monitorowanie stanu technicznego – metody, narzędzia i praktyczne uwagi.

   6.2.    Przegląd modeli diagnostycznych.

   6.3.    Predykcyjne UR – Predictive Maintenance.

7. Doskonalenie prewencyjnego UR:

   7.1.    Analiza niezawodnościowa RCM – omówienie zasady.

   7.2.    Zbieranie danych na temat awarii i innych kluczowych zdarzeń eksploatacyjnych.

   7.3.    Realizacja działań zapobiegawczych.

   7.4.    Odpowiedzialności w systemie prewencyjnego UR.

8. Działania prewencyjne a inne elementy procesu UR.

9. Części zamienne.

10. Prewencyjne UR a wykorzystanie systemów CMMS.

11. Efektywność prewencyjnego UR.

12. Wskaźniki efektywności (KPI).Korzyści:

• Umiejętność definicja roli TPM w organizacji.

• Znajomość elementów wspierających wdrożenie i świadomość zmian jakie muszą zajść w organizacji.

• Znajomość metodyki wdrożenia TPM.

• Znajomość poszczególnych typów prewencyjnego utrzymania ruchu (PM) i podejmowanie decyzji, który z nich stosować w organizacji i na jakich urządzeniach.

• Umiejętność pomiaru efektywności prowadzonych działań oraz planowania działań usprawniających.

• Znajomość podstawowych technik rozwiązywania problemów i wykorzystanie ich w bieżącej pracy.

• Poznanie prawidłowej metodyki wdrożenia autonomicznego utrzymania ruchu.

• Określenie roli operatora w utrzymaniu maszyn i urządzeń.

• Umiejętność budowy szybkiego systemu reakcji na anomalie występujące na maszynie.

• Poznanie zasad współpracy operatorów produkcji z technikami utrzymania ruchu.

• Umiejętność tworzenia planów przeglądów operatorskich.

• Przygotowanie do prowadzenia audytów kontrolnych.

• Umiejętność podziału odpowiedzialności za działania PM i określenie częstotliwości ich prowadzenia.

• Określenie miejsca działań PM w ogólnej strategii konserwacyjnej organizacji.

• Znajomość zasad tworzenia podstawowych technik PM.

• Znajomość metodologii tworzenia planów przeglądów PM.

• Znajomość zasad wizualizacji planów przeglądów PM.Adresaci:

• kadra zarządzająca organizacji,

• kierownicy produkcji i utrzymania ruchu,

• liderzy, brygadziści produkcji i UR,

• inżynierowie procesu,

• technolodzy,

• operatorzy maszyn.

Szkolenie dedykowane jest dla organizacji, które chcą rozpocząć wdrożenie TPM, jak również dla tych, którzy już są w trakcie stosowania poszczególnych narzędzi.Charakter: Wykładowo-praktyczny.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant, i koordynator programu TPM Champion w LUQAM. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S, wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy oraz opiekun merytoryczny kierunku TPM Champion. Utrzymanie Ruchu w Praktyce. Wieloletni pracownik międzynarodowych koncernów elektrycznych specjalizujących się w produkcji sprzętu RTV i AGD. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające produkcję z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing. Dokonywał analiz kosztów procesów produkcyjnych, prowadził warsztaty optymalizacyjne. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych projektów produkcyjnych, powoływaniu i zarządzaniu grupami roboczymi do celów szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz generowania oszczędności. Posiada również praktyczne doświadczenia zawodowe w branży automotive oraz w firmie produkującej opakowania. Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kompleksowym Produktywnym Utrzymaniu Ruchu, SMED, VSM oraz w projektach Six Sigma i Lean Office.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz