Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - Upgrade To Black Belt

Data: od 09-05-2022 do 11-05-2022
Liczba godzin: 70
Miejsce: Kraków
Cena: 6800 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z certyfikatem Green Belt zdobytym w LUQAM bądź innej firmie, które chcą podnieść swoją wiedzę do poziomu Black Belt. Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.Program:

1. Case study – symulacja projektu:

   1.1.    Identyfikacja CTQ projektu.

   1.2.    Opracowanie karty projektu.

   1.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.

   1.4.    Określenie charakterystyki CTQ.

   1.5.    Zdefiniowanie danych procesu:

        •    Hipergeometryczny dobór próbek.

   1.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:

        •     Parametry odtwarzalności i powtarzalności.

        •     MSA dla danych ciągłych.

   1.7.     Określenie zdolności procesu:

        •    Capability Process.

   1.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.

   1.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:

        •    Testy hipotez dla danych ciągłych.

        •    Testy hipotez dla danych nieciągłych.

  1.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii – ustalenie witalnych przyczyn:

       •     FMEA.

        - Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).

        - Dekompozycja wyrobu/procesu.

        - Analiza potencjalnych błędów.

        - Analiza skutków błędów.

        - Analiza przyczyn błędów.

        - Wyznaczenie wskaźników: RZW.

        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.

        - Ustalenie rankingu błędów.

        - Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.

        - Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.

        - Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.

      •   DoE – przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.

  1.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi – ustalenie optymalnych ustawień procesu.

  1.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.

  1.13.    Lean Management - filary:

      •    Just in Time i Jidoka.

      •    Kaizen.

      •    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).

      •    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.

      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.

      •    Wprowadzenie systemu Pull.

      •    Wykorzystanie Kart Kanban.

   1.14. Weryfikacja systemu miar.

   1.15. Określenie zdolność procesu.

   1.16. Wprowadzenie systemu kontroli:

      •    Opracowanie zamknięcia projektu.

      •    SPC – Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.

2. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.

   2.1.    Metoda DMADV.

   2.2.    Metoda DCCDI.

   2.3.    Metoda IDOV.

3. Przywództwo i techniki wywierania wpływu.

   3.1.    Definicja i poziomy przywództwa.

   3.2.    Zasady postępowania Lidera.

   3.3.    Analiza zachowań kierowniczych.

4. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Korzyści:

• Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.

• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.

• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.

Adresaci:

Kandydaci na stanowisko Black Belt:

• kierownicy,

• managerowie,

• pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,

• liderzy zespołów projektowych.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Certyfikaty:

1. Certyfikat LUQAM.

2. Certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i angielskim.

Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comUwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 4 zjazdów.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz