Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (Szkolenie studenckie)

Data: od 27-11-2021 do 28-11-2021
Liczba godzin: 16
Miejsce: Kraków
Cena: 448 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznym zrozumieniem wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 oraz ze sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub niespełnienie). Oprócz porad dotyczących zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z socjotechnikami użytecznymi w działaniach auditowych. W ramach szkolenia zostaną prowadzone ćwiczenia mające na celu przedstawienie omawianych zagadnień w praktyce.Program:

1. Auditor  - nowe podejście.

2. Obowiązki i kompetencje auditora.

3. Zdefiniowanie procesu auditu.

3.1. Etapy prowadzenia auditu.

3.2. Podział auditu wewnętrznego.

3.3. Formy zadawania pytań auditowych, analiza niezgodności:

3.4. Opracowanie przykładowych celów i zadań.

3.5. Opracowanie harmonogramu auditu oraz listy pytań.

3.6. Rodzaje dokumentów auditowych.

4. Analiza wymagań normy ISO 9001 - obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.

5. Ćwiczenia ISO 9001.

6. Analiza wymagań normy ISO 14001 - obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.

7. Identyfikacja aspektów środowiskowych wg ISO 14001.

8. Ćwiczenia ISO 14001.

9. Scenki auditowe.

10. Techniki oraz metody doskonalenia systemów ISO 9001 i ISO 14001.

11. Omówienie wymagań SZB w oparciu o normę ISO 45001:

11.1. Planowanie w zakresie identyfikacji zagrożeń.

11.2. Ocena i kontrola w zakresie identyfikacji zagrożeń.

11.3. Ocena i kontrola ryzyka.

11.4. Wymagania prawne.

11.5. Programy i cele BHP.

11.6. Struktura i odpowiedzialność.

11.7. Szkolenie, świadomość i kompetencje.

11.8. Konsultacja i komunikacja.

11.9. Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją.

11.10. Sterowanie operacyjne.

11.11. Reagowanie na awarie i katastrofy.

11.12. Pomiary i monitorowanie efektów działalności.

11.13. Wypadki i zdarzenia wypadkowe.

11.14. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

11.15. Zapisy i zarządzanie zapisami.

11.16. Przeglądy najwyższego kierownictwa.

11.17. Wykonanie oceny ryzyka.

12. Kompatybilność systemów.

13. Test końcowy.
Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

• Poszerzenie umiejętności w zakresie analizy wymagań norm.

• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i angielskim.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz