Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Narzędzia zarządzania projektami

Data: 16-11-2021
Liczba godzin: 6
Miejsce: On-line
Cena: 549 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

We współczesnym świecie coraz większego znaczenia nabierają sposoby radzenia sobie w sytuacjach innowacyjnych oraz w obliczu zmienności czy znacznego ryzyka związanego z przedsięwzięciami podejmowanymi w przedsiębiorstwach. Projekt jako twór organizacyjny zaprojektowany by dostarczać wartość dla klienta, w takich właśnie okolicznościach, jest szeroko stosowany w rożnych gałęziach gospodarki. Jednak większość projektów jest prowadzona niewłaściwie lub napotyka problemy, z którymi organizacja nie potrafi sobie poradzić. Skutkiem tego są projekty nieudane lub częściowo udane. Jak prowadzić projekt by był zwieńczony sukcesem? Na co zwrócić uwagę? I przede wszystkim jakich narzędzi użyć by projekt się udał? W ramach szkolenia Uczestnik pozna odpowiedzi na powyższe pytania.Program:

1. Co to projekt.

2. Rodzaje projektów.

3. Czynnik ludzki.

4. Cykl życia projektu:

   4.1.    Inicjacja.

   4.2.    Planowanie.

   4.3.    Realizacja.

   4.4.    Zamykanie.

Korzyści:

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności prowadzenia projektu na mała skalę wykorzystując podstawowe narzędzia.

Adresaci:

Obecni oraz przyszli kierownicy projektów, członkowie grup projektowych, osoby zaangażowane jako eksperci do projektów prowadzonych w środowisku biznesowym.

Charakter: Szkolenie ma charakter warsztatu polegającego na wykorzystywaniu narzędzi i technik projektowych do przeprowadzenia małego projektu treningowego. Od uczestników wymaga się podstawowej wiedzy odnośnie projektów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trener oraz konsultant LUQAM. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy na kierunku Ochrona środowiska. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Technika produktu, Quality Managera, Inżyniera Projektu, Lidera Projektów, Lidera Procesu. W ramach obowiązków zajmował się nadzorem nad zapewnieniem i rozwojem kompetencji technicznych w zespole, prowadził i zarządzał różnymi projektami rozwoju produktu, nadzorował proces wprowadzania produktu wiodącego, brał udział w projektach rozwoju strategii przemysłowych oraz rozwoju procesów biznesowych, był odpowiedzialny za Akademię Zarządzania Projektami. Zajmował się FMEA produktu i procesu, był odpowiedzialny za działania zmierzające do identyfikacji wariancji procesu oraz produktu jak również za analizę danych w celu wyznaczania CTQ produktu i procesu. W ramach pełnionych obowiązków był również odpowiedzialny za inicjowanie mini-projektów zorientowanych na minimalizacje strat związanych ze złą jakością (koncepcja "7 quality waste"), implementacje filozofii LEAN Manufacturing, przeprowadzanie analiz problemów przy użyciu narzędzi 6 Sigma (Ichikawa, 5Why, inne), kontrole wstępną i kontakty z dostawcami, rozstrzyganie w kwestiach związanych z jakością, walidacje maszyn i urządzeń produkcyjnych w zakresie zdolności dostarczania żądanej jakości produktu, walidacje procedur systemu zarządzania jakością. Swoje kompetencje poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Project Management PMI, Project Management Agile, Lean Management, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu Lean Management, Six Sigma, Project Management.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz