Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR)

Data: 25-10-2021
Liczba godzin: 7
Miejsce: On-line
Cena: 704 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Uczestnicy szkolenia poznają wymagania jakie stawiane są Przedstawicielowi ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR), jego rolę w organizacji oraz uprawnienia. W tracie zajęć omówione zostaną również przepisy odnoszące się do odpowiedzialności producenta za wyrób niebezpieczny, działania, do jakich zobowiązany jest producent w przypadku wykrycia wyrobu niebezpiecznego, czynniki, które mogą zmniejszyć odpowiedzialność producenta oraz jak minimalizować ryzyko wytworzenia wyrobu niebezpiecznego.Program:

1. PSCR w firmie czyli kto? Wymagania wobec PSCR w organizacji.

2. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące zagadnień odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo produktu.

3. Ochrona pozycji konsumenta.

4. Odpowiedzialność producenta za wyrób w ustawodawstwie UE.

5. Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

6. Wymagania wynikające z zapisów IATF 16949:2016 dotyczące bezpieczeństwa wyrobu.

7. Wymagania wynikające z zapisów VDA 6.3 oraz VDA Product Integrity.

8. Wymagania Formel-Q a PSCR.

9. Obowiązki i uprawnienia, funkcje i zadania PSCR w organizacji.

10. Egzamin końcowy.Korzyści:


Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

• Wymagań stawianych Przedstawicielowi ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR).

• Przepisów odnoszących się do odpowiedzialności producenta za wyrób niebezpieczny.

• Specyficznych wymagań klienta grupy VW odnośnie odpowiedzialności za wyrób niebezpieczny.Adresaci:

Szkolenie jest skierowane jest do managerów każdego szczebla odpowiedzialnych za zarządzanie organizacją, a w szczególności do osób pełniących funkcję przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami, zadaniami warsztatowymi, case studies.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM w zakresie Branżowych Systemów Zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Zarządzanie, a także studiów podyplomowych na kierunku Coaching ze specjalnością Business Coaching. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. zintegrowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, identyfikacja i zarządzanie aspektami środowiskowymi w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, zaawansowane planowanie jakości APQP oraz zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, analiza systemów pomiarowych (MSA), zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, indywidulane wymagania klienta. Od wielu lat związany z systemami zarządzania. Pełnił rolę Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów Trolejbusowych, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania – ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, koordynację i nadzorowanie audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, nadzorowanie dokumentacji zarządzania jakością, nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich, Auditor wiodący systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001/OHSAS oraz systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej zgodnych z ISO/TS 16949. Przeprowadził ponad 300 dni audytów systemów zarządzania i audytów procesów.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz