Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
World Class Manufacturing

Data: od 25-11-2021 do 26-11-2021
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena: 1344 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

World Class Manufacturing czyli Produkcja Klasy Światowej to wszechstronny system zarządzania dążący do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie strat i podniesienie wydajności, jakości i bezpieczeństwa produkcji.

Polega na wdrożeniu i stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk z zakresu zarządzania i metod pracy w celu osiągnięcia wysokiej konkurencyjności na poziomie operacyjnym rozpoczynając od metod najprostszych takich jak 5S, wizualizacja, łańcuchy wartości poprzez metody bardziej złożone jak Just In Time, KAIZEN do kompleksowych metodologii zarządzania przedsiębiorstwem jak Total Quality Management, Total Productive Maintenance i Lean Manufacturing.

Podstawowym założeniem tego modelu zarządzania bazującego na efektywności, skuteczności i elastyczności jest ciągłe doskonalenie działań realizowanych w obrębie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, tak aby osiągnąć światowy poziom konkurencyjności, którego przejawem jest między innymi dążenie do zera marnotrawstwa, zera wypadków, zera błędów i zera awarii.Program:

1. Wprowadzenie do metodologii World Class Manufacturing.

2. Krótka charakterystyka podstawowych koncepcji WCM.

   2.1.    TIE (Total Industrial Engineering).

   2.2.    TQC (Total Quality Control).

   2.3.    TPM (Total Productive Maintenance).

   2.4.    JIT (Just In Time).

3. Wskaźniki efektywności (KPI) i ich rola w metodologii WCM.

4. Filarowa koncepcja organizacji przedsiębiorstwa zgodna z metodologią WCM.

   4.1.    Krótka charakterystyka filarów technicznych.

   4.2.    Krótka charakterystyka filarów zarządczych.

5. Kryteria ustalania celów zgodnie z metodologią WCM.

   5.1.    Model SMART.

   5.2.    Matryca PQCDSME.

   5.3.    Przełomowy projekt (BTP).

6. Przykładowy Master Plan procesu wdrażania metodologii WCM w organizacji.

7. Poziomy zaawansowania wdrożenia metodologii WCM.

8. Korzyści dla organizacji z wdrożenia metodologii WCM.

9. Krótka charakterystyka podstawowych narzędzi Lean Manufacturing wykorzystywanych w metodologii WCM.

   9.1.    System 5S.

   9.2.    Zarządzanie Wizualne (VM).

   9.3.    Poka Yoke (Zapobieganie Błędom).

   9.4.    KAIZEN (Filozofia Ciągłego Doskonalenia).

   9.5.    SMED (Single Minute Exchange of Die).

   9.6.    Praca standaryzowana (model DAMI).

   9.7.    OPL (One Point Lesson).

10. Krótka charakterystyka podstawowych technik analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii WCM.

  10.1.    Analiza Why-Why (5Why, 5W+2H).

  10.2.    Diagram Pareto.

  10.3.    Diagram Ishikawy (Diagram Rybiej Ości).

  10.4.    Quick Kaizen (4-ro krokowy).

  10.5.    Kobetsu Kaizen (10-cio krokowy).

  10.6.    Mapowanie Strumienia Wartości (VSM).

  10.7.    FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).

  10.8.    Analiza Punktów Procesowych (PPA).

  10.9.    Six Sigma (Diagram SIPOC).

11. Szczegółowa charakterystyka filarów technicznych wchodzących w skład koncepcji WCM.

  11.1.    Filar Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Safe and Healthy).

  11.2.    Analiza Kosztów (Cost Deploymant).

  11.3.    Skoncentrowana Poprawa (Focused Improvement).

  11.4.    Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomus Maintenance).

  11.5.    Profesjonalne Utrzymanie Ruchu (Profesional Maintenance).

  11.6.    Rozwój Ludzki (People Development).

  11.7.    Wczesne Zarządzanie Urządzeniami (Early Equipment Management).

  11.8.    Jakość Produktu (Product Quality).

  11.9.    Obsługa klienta (Customer Service).

 11.10.    Środowisko i Odpowiedzialność Społeczna (Environment & Social Responsibility).

Korzyści:

• Poznanie zasad działania modelu zarządzania opartego o koncepcję World Class Manufacturing (Produkcję Klasy Światowej).

• Zdobycie wiedzy na temat podstawowych narzędzi Lean Manufacturing wykorzystywanych w metodologii World Class Manufacturing (Produkcja Klasy Światowej).

• Zapoznanie się z podstawowymi technikami analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii zarządzania opartej o koncepcję World Class Manufacturing (Produkcję Klasy Światowej).

• Podniesienie kwalifikacji w dziedzinie metod zarządzania opartych o koncepcję ciągłej poprawy.

Adresaci:

• Osoby kierujące działami oraz pracujące w działach zajmujących się optymalizacją, usprawnieniami, wdrażaniem zmian, produkcją, harmonogramowaniem produkcji, logistyką, zarządzaniem łańcuchem dostaw, utrzymaniem ruchu, jakością i obsługą klienta oraz studenci tego typu kierunków lub kierunków pokrewnych.

• Osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką World Class Manufacturing oraz Lean Manufacturing.

Charakter: Wykładowo-warsztatowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz