Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Wymagania VDA 6.1 i VDA 6.5

Data: od 29-11-2021 do 30-11-2021
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Audit systemu wg VDA 6.1 oraz audit wyrobu gotowego wg VDA 6.5Zwiększone oczekiwania klientów, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wymagania prawne stawiają producentów komponentów dla branży automotive przed koniecznością ciągłej weryfikacji i potwierdzania skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością jak i zgodności produkowanego wyrobu. Oba standardy stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu auditowania systemu i wyrobu wymaganych standardem IATF.Program:

1. Cele Auditu Systemu.

2. Powiązania pomiędzy normami branży motoryzacyjnej - IATF 16949.

3. Interpretacja oraz analiza wymagań normy VDA 6.1.

4. Przygotowanie i planowanie Auditu Systemu - ćwiczenia z tworzenia listy pytań, zastosowanie standardowej listy pytań VDA 6.1.

5. Zasady dokonywania oceny wyników auditu.

6. Przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, dokumentowanie wyników auditu - ćwiczenia w dokonywaniu ocen, w określaniu niezgodności i z umiejętności ich wykazywania.

7. Audit wyrobu wg VDA 6.5:

   7.1.    Struktura programu auditu i sekwencja auditu wyrobu.

   7.2.    Planowanie auditu.

   7.3.    Sposoby przeprowadzenia auditu wyrobu.

   7.4.    Sprawozdanie.

   7.5.    Działania korygujące.

8. Test końcowy.Korzyści:

• Poznanie i zrozumienie wymagań VDA 6.1 oraz VDA 6.5.

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów wyrobów w organizacji.

• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.Adresaci:


Auditorzy pierwszej i drugiej strony VDA 6.1, pełnomocnicy systemu zarządzania jakością, specjaliści i inżynierowie jakości oraz osoby przeprowadzające audit wyrobu gotowego.Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowy z elementami warsztatów i case studies.Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnic i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM w zakresie Branżowych Systemów Zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Zarządzanie, a także studiów podyplomowych na kierunku Coaching ze specjalnością Business Coaching. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. zintegrowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, identyfikacja i zarządzanie aspektami środowiskowymi w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, zaawansowane planowanie jakości APQP oraz zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, analiza systemów pomiarowych (MSA), zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, indywidulane wymagania klienta. Od wielu lat związany z systemami zarządzania. Pełnił rolę Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów Trolejbusowych, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania – ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, koordynację i nadzorowanie audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, nadzorowanie dokumentacji zarządzania jakością, nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich, Auditor wiodący systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001/OHSAS oraz systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej zgodnych z ISO/TS 16949. Przeprowadził ponad 300 dni audytów systemów zarządzania i audytów procesów.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz