Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lean Office - filozofia Lean Management w biurze

Data: od 16-11-2021 do 17-11-2021
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena: 1024 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przedstawia w uporządkowany sposób koncepcję wdrożenia Lean Office wykorzystywaną do doskonalenia kluczowych procesów firmy. Wdrożenie koncepcji szczupłego zarządzania w biurze umożliwia pracownikom zwiększenie swojej efektywności w ramach codziennych działań, równocześnie zapewniając kadrze zarządzającej pełną kontrolę umożliwiającą racjonalne i skuteczne zarządzania procesami.Program:

1. Organizowanie strumienia wartości:

   • zespoły obsługujące strumienie wartości,

   • definiowanie ról według strumienia wartości,

   • organizowanie działań dla jednostki zgodnie ze strumieniem wartości.

2. Standaryzacja pracy w biurze i usługach:

   • elementy pracy standaryzowanej – Co? Jak? i Dlaczego?

   • wizualizacja pracy standaryzowanej.

3. Tworzenie przepływu w procesach biurowych i usługowych:

   • warianty przepływu w procesach biurowych i usługach,

   • projektowanie przepływu.

4. Stworzenie zrównoważonego systemu ssącego w biurze:

   • typy systemu ssącego,

   • kolejkowanie zadań,

   • sygnały wizualne,

   • wdrożenie systemu ssącego krok po kroku,

   • korzyści płynące z wdrożenia systemu ssącego.

5. Zarządzanie wizualne w biurze i usługach:

   • metody zarządzania wizualnego,

   • elementy zarządzania wizualnego – cel i zadania,

   • ciągłe doskonalenie.

6. Narzędzia Lean w procesach biurowych i usługowych:

   • System 5S – efektywna organizacja miejsca pracy,

   • Metody zapobiegania błędom,

   • SMED – szybkie przezbrojenie w środowisku biurowym.

7. Zastosowanie Lean w różnych działach.

Korzyści:

• Wykorzystanie sprawdzonego narzędzia planowania strategicznego.

• Zmiana zadaniowego podejścia do zarządzania na podejście systemowe.

• Znaczne zwiększenie perspektywy oceny funkcjonowania firmy – mierzalne cele strategiczne powiązane z celami operacyjnymi.

Adresaci:

• kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla (kierownicy administracji, logistyki, produkcji)

• osoby zajmujące się optymalizacja procesów w bankach, instytucjach publicznych, firmach usługowych, logistycznych,

• pracownicy biurowi i administracyjni

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego BPO/SSC Officer.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant, i koordynator programu TPM Champion w LUQAM. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S, wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy oraz opiekun merytoryczny kierunku TPM Champion. Utrzymanie Ruchu w Praktyce. Wieloletni pracownik międzynarodowych koncernów elektrycznych specjalizujących się w produkcji sprzętu RTV i AGD. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające produkcję z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing. Dokonywał analiz kosztów procesów produkcyjnych, prowadził warsztaty optymalizacyjne. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych projektów produkcyjnych, powoływaniu i zarządzaniu grupami roboczymi do celów szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz generowania oszczędności. Posiada również praktyczne doświadczenia zawodowe w branży automotive oraz w firmie produkującej opakowania. Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kompleksowym Produktywnym Utrzymaniu Ruchu, SMED, VSM oraz w projektach Six Sigma i Lean Office.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz