Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
SPC/MSA - Statystyczne Sterowanie Procesem i Analiza Systemu Pomiarowego

Data: od 28-10-2021 do 29-10-2021
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Dzięki zastosowaniu SPC wszystkie gromadzone dane w firmach, niezależnie od branży, mogą być wykorzystane do poprawy skuteczności procesów, eliminacji problemów związanych z pomiarami wykonywanymi nierzetelnie (selekcja pomiarów, brak powtarzalności), a także doskonalenia procesów i lepszej oceny poziomu bezpieczeństwa produktu i jego jakości. Na szkoleniu zostaną omówione podstawowe metody statystyczne w ramach Statystycznego Sterowania Procesem. Szkolenie zawiera też przegląd metod i wskaźników oceny zdolności przyrządów, systemów pomiarowych oraz zdolności procesów i maszyn. Wszystkie zagadnienia zostaną zinterpretowane w oparciu o praktyczne przykłady.Program:

1. Wprowadzenie do tematyki SPC.

2. Terminy i zjawiska statystyczne.

3. Podstawowe metody statystyczne w ramach SPC: histogram, karta kontrolna X-R i IX-MR.

4. Karty kontrolne przy ocenie liczbowej i alternatywnej (p, np, u, c).

5. Przegląd i analiza kart kontrolnych.

6. Analiza zdolności jakościowej.

7. Zależności statystyczne - doskonalenie procesu.

8. Analiza zdolności procesu (Cp, Cpk).

9. Analiza zdolności maszyn (Cm, Cmk).

10. Interpretacja wskaźników zdolności jakościowej.

11. Dokumentowanie SPC w ramach SZJ.

12. MSA - analiza systemu pomiarowego (Testy R&R).

Korzyści:

• Wiedza praktyczna na temat zastosowań i budowy kart kontrolnych i histogramów.

• Wiedza praktyczna na temat wykonywania badań zdolności maszyn i procesu.

• Wiedza praktyczna jak przygotować i wykonać test R&R.

• Duża ilość ćwiczeń i przykładów praktycznych.

Adresaci:

• Organizacje, niezależnie od branży, które chcą doskonalić swój system jakości ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży motoryzacyjnej.

• Pracownicy zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat statystycznego sterowania procesem.

• Pracownicy działów jakości procesu i projektu.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów i wykładów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu Six Sigma. Swoje kompetencje nabywał zarówno w pracy, jak i biorąc udział w licznych szkoleniach. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z projektami Six Sigma. Pracował w branży automotive, gdzie budował swoje doświadczenie. Był Inżynierem Produktu, a następnie Liderem Inżynierów Produktu. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów oraz szkoleń Six Sigma, rozwiazywanie problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX, prowadzenie szkoleń – Minitab Statistical Software, prowadzenie szkoleń produktowych, optymalizacja produktu oraz procesów, praca z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu, prowadzenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Brał udział w licznych szkoleniach. Otrzymał tytuł Six Sigma Master Black Belt. Wśród szkoleń w których uczestniczył można wyróżnić: Shainin RedX Journayman, TRIZ, Design for Six Sigma, Train the Trainer, Szkolenia menedżerskie.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz