Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
VSM - Value Stream Mapping - Mapowanie Strumienia Wartości

Data: 24-11-2021
Liczba godzin: 7
Miejsce: On-line
Cena: 704 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Potrzeba analizowania przepływu procesu z uwzględnieniem ilości operacji wymusiła zastosowanie Mapowania Strumienia Wartości wraz z obserwacją anomalii na linii produkcyjnej. Mapowanie Strumienia Wartości, jak również analiza przepływu są powiązane ze sobą i jako całość dają obraz strat w procesie wytwarzania. Warsztat obejmuje przedstawienie metody analizy przepływu oraz sposób pracy ze stworzoną mapą jako narzędziem codziennej pracy. Tworzenie map przepływu procesu pozwala tworzyć kompleksowy plan działania celem jego usprawniania tak, aby minimalizować ilość operacji nie przynoszących wartości dodanej.Program:

1. Wprowadzenie: prezentacja narzędzi używanych do przygotowywania VSM, definicje.

2. Omówienie realnego przykładu produkcji – 10-12 ogniw produkcyjnych:

   • Prezentacja danych liczbowych - zapotrzebowanie klienta (Takt Time), zdolności produkcyjne ogniw (Cycle Time), podanie czasów przezbrojeń.

   • Prezentacja i omówienie technologii.

3. Opracowanie Mapy Przepływu Materiału.

4. Wyznaczenie miejsc na bufory i supermarkety.

5. Obliczenia:

   • Wielkości partii.

   • Pojemności marketów i buforów.

   • Stanów minimum i max w supermarketach.

6. Opracowanie VSM.

7. Analiza wyników.

Korzyści:

• Praktyczne zastosowanie narzędzia VSM na przygotowanej symulacji.

• Szkolenie prowadzone przez trenerów-praktyków mających duże doświadczenie w przemyśle, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mają możliwość zobaczyć praktyczne zastosowanie narzędzia VSM i korzyści z niego płynące.

Adresaci:

• osoby zajmujące się optymalizacją procesów

• wyższa i średnia kadra zarządzająca

• inżynierowie procesu, technolodzy

• zarządzający i pracownicy działu planowania i obsługi klienta

• zarządzający i pracownicy logistyki wewnętrznej

Charakter: Wykładowo-warsztatowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz