Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Pełnomocnik ds. Lean (szkolenie studenckie)

Data: od 27-06-2020 do 28-06-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 398 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie zaawansowane dedykowane dla studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresy Lean Management oraz procesami ciągłego ulepszania w przedsiębiorstwach. Moduły szkolenia pozwalają omówić kwestie podejścia do wdrożenia i funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie, od tworzenia strategii Lean, poprzez jej realizację w praktyce i monitorowanie. Szkolenie koncentruje się na obowiązkach i kompetencjach osoby zarządzającej Lean w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenie uczestnicy dowiedzą się które narzędzia Lean są niezbędne w pracy Kierownika ciągłego doskonalenia.Program:

1. Krótkie wprowadzenie do Lean Management pod kątem systemowym.

2. Rola i kompetencje Pełnomocnika Lean.

3. Polityka Lean w przedsiębiorstwie.

4. Struktura działu Lean w przedsiębiorstwie.

5. Strategia Lean i narzędzia wspomagające.

   5.1.    Flow Analysis.

   5.2.    Process Mapping.

   5.3.    Value Stream Mapping.

6. Realizacja i nadzór nad warsztatami Lean w przedsiębiorstwie.

   6.1.    Organizacja i prowadzenie warsztatów (otwarcie, przebieg i zamknięcie).

   6.2.    Zasady budowania grup roboczych.

   6.3.    Terminowość i raportowanie w warsztatach Lean.

7. Motywowanie w procesie Lean.

   7.1.    Czynnik ludzki w procesie CI.

   7.2.    Rola systemów racjonalizacji pomysłów.

   7.3.    Zasady tworzenia programu sugestii pracowniczych.

8. Nadzór nad ulepszaniem.

   8.1.    Przejście od potrzeb do definiowania głównego planu doskonalenia przedsiębiorstwa (MIP – Main Improvement Plan).

   8.2.    Budowa i nadzór nad MIP.

   8.3.    Rola SC – Steering Committee).

   8.4.    Śledzenie postępów w planie Lean.

   8.5.    Wizualizacja wyników i zysków z doskonalenia.

   8.6.    Niezbędne wskaźniki w procesie CI – Continuous Improvement.

9. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Rozwój kompetencji z zakresu Lean Management.

• Szkolenie prowadzone przez trenerów-praktyków mających duże doświadczenie z zakresu Lean Management, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mają możliwość zobaczyć praktyczne podejście do tematyki i korzyści z niego płynące.

• Przygotowanie do pełnienia roli Pełnomocnika ds. Lean w przedsiębiorstwie.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu Lean Management.

• Osoby przymierzające się do pracy na stanowisku Pełnomocnika ds. Lean/Kierownika Działu Doskonalenia.

• Pracownicy działów zajmujących się optymalizacją procesów, działu planowania i obsługi klienta, logistyki wewnętrznej.

Charakter: Wykładowo-warsztatowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i angielskim.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz