Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Koordynator Industrial Engineering (szkolenie studenckie - Wrocław - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA)

Data: od 13-12-2019 do 15-12-2019
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Wrocław
Cena: 448 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie adresowane jest to osób, wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorze produkcji w obszarze doskonalenia obszarów, optymalizacji procesów oraz usprawniania organizacji i metod pracy.
Wprowadza ono uczestników w zagadnienia związane z Lean Manufacturing, standaryzacją oraz mapowaniem strumieni wartości. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami do eliminacji strat i redukcji kosztów oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania.

Program:
1. LEAN: 
   1.1.    Definicja LEAN Manufacturing - dlaczego pracujemy nad redukcją kosztów.
   1.2.    5 zasad Lean.
   1.3.    7 MUDA.
   1.4.    Standaryzacja pracy jako podstawowe narzędzie.
   1.5.    Autojakość.
   1.6.    Elementy 5S i wizualizacji.
2. JiT
   2.1.    Przejście od systemu Push do One Piece Flow.
   2.2.    System Pull - narzędzie do wprowadzenia systemu Pull.
   2.3.    Karty Kanban - wybrane przykłady z firm.
   2.4.    Poziomowanie produkcji - heijunka.
   2.5.    Bufor, Supermarket - obliczanie ilości Kart Kanban/wielkości zapasu.
   2.6.    WIP.
3. VSM - narzędzie do eliminacji strat:
   3.1.    Proces wykorzystania VSM jako narzędzia optymalizującego - projekty Kaizen.
   3.2.    Główne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartości - przedstawienie przepływu materiału i informacji przykładowego procesu produkcyjnego.
   3.3.    Tworzenie VSM stanu obecnego.
   3.4.    Tworzenie VSM stanu przyszłego.
   3.5.    Określenie planu działań i jego realizacja.
4. Warsztaty - symulacja procesu produkcyjnego na specjalnie przygotowanym przykładzie (gra symulacyjna). Doskonalenie procesu produkcyjnego w oparciu o mapę strumienia wartości.
5. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zapoznanie się z podstawowymi informacjami i potrzebnymi zagadnieniami Lean Manufacturing.
• Poparta warsztatami w postaci symulacji wiedza na temat kalkulowania parametrów procesu produkcji (bufory, kanbany, cykle i pętle produkcyjne).
• Praktyczna wiedza poparta warsztatami dotycząca metod i technik standaryzowania pracy.
• Wspólna zabawa i praca w grupach roboczych.

Adresaci:

• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w działach produkcji, na stanowiskach na co dzień stykających się z tematyką Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy działów projektowych).
• Osoby zainteresowane tematyką Lean, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Charakter
: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Po szkoleniu wystawiany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i angielskim.

Szkolenie można również realizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji. 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Podmiotem przetwarzającym dane jest LUQAM SP. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant i koordynator Dedykowanych Systemów Produkcyjnych w LUQAM. Wszechstronny trener-wdrożeniowiec. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S i programu TPM Champion. Wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy, TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce, Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od kilkunastu lat związany z projektami Lean Management. Pracował na stanowiskach Kierownika Procesu, Koordynatora projektów Lean Manufacturing, Szefa Zespołu Optymalizacji. Pracował zarówno w międzynarodowym koncernie produkującym dla branż AGD i automotive, gdzie poznawał zachodnie podejście do kwestii optymalizacji, jak i w mniejszej polskiej firmie spożywczej, gdzie stał się mentorem wdrożenia systemu opartego na Systemie Produkcyjnym Toyoty, a także w firmach z branży meblarskiej i produkcji AGD. Posiada doświadczenie w pracy jako zewnętrzny Quality Manager odpow
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz