Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Metoda 5S (Szkolenie studenckie - Wrocław)

Data: 30-11-2019
Liczba godzin: 7
Miejsce: Wrocław
Cena: 198 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą nauczyć się metody 5S i zastosować ją do ulepszania istniejących i kreowania nowych standardów pracy. Podczas szkolenia uczestnicy prześledzą razem z trenerem zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące 5S poparte przykładami z rzeczywistych procesów. Szkolenie nie koncentruje się tylko na znajomości samej metody, ale także na pokazaniu sposobów szybkiego i efektywnego wdrożenia, traktując 5S jako samodzielny projekt. mówiony zostaje także etap 5-ego "S", który w rzeczywistości produkcyjnej często jest niedoceniany.

Program:
1. Przedstawienie historii i genezy metody 5S.
2. Dokładne omówienie metody poparte przykładami.
3. Jak efektywnie i szybko wdrożyć 5S - zarządzanie projektem w praktyce.
4. Utrzymanie zdefiniowanych standardów - system auditów i auto-auditów 5S.
5. Krótka gra szkoleniowa podsumowująca i systematyzująca 5S.

Korzyści:

• Poznanie metody 5S - dokładna analiza każdego z kroków.
• Wiedza na temat błędów i pułapek we wdrażaniu.
• Praktyczna wiedza jak przeprowadzić skuteczny warsztat 5S.
• Poznanie sposobów zarządzania wdrożonym 5S i utrzymaniem systemu na wysokim poziomie.
• Możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z doświadczeniami innych uczestników oraz trenera.

Adresaci:

Szkolenie kierowane do wszystkich bez limitów i wyjątków, niezależnie od branży działalności. Polecamy je szczególnie osobom przygotowującym się do roli:
• kierowników departamentów i dyrektorów (Kadra Zarządzająca) oraz
• pracowników działów lub jednostek stworzonych po to aby ulepszać procesy w swoich organizacjach (Lean, Six Sigma, Continuous Improvements, Kaizen).

Charakter:
Wykładowo-ćwiczeniowy.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz