Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących - ISO 17025 (Szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 09-11-2019 do 10-11-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 398 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Biorąc udział w szkoleniu, uczestnicy zdobędą wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania laboratorium zgodnymi z normą ISO/IEC 17025:2017, szczegółowymi wymaganiami normy oraz systemem akredytacji laboratoriów. Poza wiadomościami teoretycznymi, studenci nabędą również umiejętność praktycznego zastosowania ich w praktyce, dzięki realizowanym ćwiczeniom.
W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznym rozumieniem wymagań normy w odniesieniu do zarządzania i kompetencji technicznych. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia związane z akredytacją, certyfikacją oraz auditem systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2017.
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla studentów, którzy swoją karierę wiążą z pracą w laboratorium, gdzie konieczne jest spełnienie wymagań normy ISO 17025. Prowadzone jest przez praktyków zarządzania jakością w laboratoriach, którzy na podstawie własnego doświadczenia mogą przedstawić wymagania i problemy związane z pracą w laboratorium.

Program:
1. Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 - podejście procesowe - zakres zmian porównanie dwóch edycji standardu.
2. Wymagania dotyczące organizacji i zarządzania:
   2.1.    Kto kieruje pracą, kto nadzoruje, kto sprawdza?
   2.2.    Rola kierownictwa.
   2.3.    Mechanizmy komunikacji w laboratorium.
3. Wymagania dotyczące zasobów:
   3.1.    Podział uprawnień i obowiązków.
   3.2.    Doskonalenie personelu i szkolenia.
   3.3.    Przegląd warunków lokalowych.
   3.4.    Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
   3.5.    Materiały referencyjne.
   3.6.    Zachowanie spójności pomiarowej.
   3.7.    Zewnętrzne dostawy i usługi.
4. Wymagania dotyczące procesów:
   4.1.    Przegląd zapytań, ofert i umów.
   4.2.    Wybór, weryfikacja i walidacja metod badawczych.
   4.3.    Pobieranie próbek.
   4.4.    Postepowanie z obiektami do badań i wzorcowa.
   4.5.    Ocena niepewności pomiaru.
   4.6.    Zapewnienie jakości wyników.
   4.7.    Zarządzanie pracą niezgodną z wymaganiami.
   4.8.    Nadzorowanie danych - zarządzanie informacją.
5. Ocena ryzyka w laboratoriach - przykłady, ćwiczenia.
6. Omówienie zasad dostosowania dokumentacji posiadanego systemu do wymagań standardu PN-EN ISO 17025:2017.
7. Omówienie procedury akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji.
8. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.
• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.
• Uzyskanie kompetencji i wiedzy praktycznej w zakresie auditowania.
• Poznanie specyficznych wymagań technicznych dotyczących ISO 17025 oraz przygotowanie do auditowania tychże wymagań.

Adresaci:
• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.
• Osoby wiążące swoją karierę z pracą w laboratorium, gdzie konieczne jest spełnienie wymagań normy ISO 17025.
• Osoby zainteresowane tematyką akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i angielskim.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz