Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lider Lean Manufacturing (szkolenie studenckie Gdańsk)

Data: od 26-02-2016 do 28-02-2016
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Gdańsk
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

 Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez: poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych. Lean Manufacturing cieszy się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie w branży motoryzacyjnej, spożywczej, medycznej czy FMCG.


Szkolenie to trzy dni intensywnych wykładów i warsztatów z wykorzystaniem narzędzi takich, jak: 5S, TPM, SMED, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen czy Just in Time. Jeden z dni szkoleniowych obejmuje gra symulacyjna Lean Play, w ramach której każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka, celem popatrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby symulacji firmy. Gra symulacyjna stanowi praktyczne wykorzystanie narzędzi Lean i ukazanie mechanizmów ciągłej poprawy z podejściem Kaizen.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.

2. Identyfikacja i rodzaje strat.

3. Wdrażanie - etapy, pułapki.

4. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing:

    4.1. Kaizen (drobne usprawnienia).

    4.2. Jakość w produkcji - Jidoka, Poka Yoke.

    4.3. Zarządzanie wizualne

    4.4. Standaryzacja pracy.

    4.5. Planowanie produkcji - JIT, Kanban, Heijunka

    4.6. TPM (Produktywne utrzymanie ruchu).

    4.7. 5S (Porządek i organizacja pracy):

           - Idea systemu 5S.

           - Etapy wdrożenia systemu 5S w podległym obszarze.

           - Plan i wdrożenie systemu 5S w firmie.

    4.8. Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości):

           - Idea mapowania strumienia wartości.

           - Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartości.

           - Mapowanie obecnego strumienia wartości.

           - Sporządzenie mapy przyszłego strumienia wartości.

           - Plan i wdrożenie zmian.

    4.9. SMED (Szybka zmiana narzędzia):

           - Idea SMED.

           - Etapy wdrożenia SMED.

           - Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.

5. Warsztaty praktyczne: Lean Play- gra symulacyjna

6. Egzamin końcowy


Charakter: 
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów

Cena zawiera:

-   certyfikat międzynarodowej jednostki certyfikującej SwissCert

-   materiały szkoleniowe

-   poczęstunek

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Szkolenia studenckie przeznaczone są dla osób posiadających status studenta/doktoranta studiów dziennych i zaocznych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych i pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie.

Informacje o szkoleniu: gdansk@luqam.com FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz