KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewntrzny Zintegrowanych Systemw Zarzdzania ISO 9001 i ISO 14001 (Szkolenie studenckie)

Data: od 27-02-2021 do 28-02-2021
Liczba godzin: 16
Miejsce: On-line
Cena:398 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Uczestnicy szkolenia zostan zapoznani z praktycznym zrozumieniem wymaga norm ISO 9001 i ISO 14001 oraz ze sposobami pozyskiwania dowodów na ich spenienie (lub niespenienie). Oprócz porad dotyczcych zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia zostan zapoznani z socjotechnikami uytecznymi w dziaaniach auditowych. W ramach szkolenia zostan prowadzone wiczenia majce na celu przedstawienie omawianych zagadnie w praktyce.Program:

1. Auditor – nowe podejcie.

2. Obowizki i kompetencje auditora.

3. Zdefiniowanie procesu auditu.

4. Etapy prowadzenia auditu.

5. Podzia auditu wewntrznego.

6. Formy zadawania pyta auditowych.

7. Analiza wymaga normy ISO 9001 – obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.

8. wiczenia ISO 9001.

9. Rodzaje dokumentów auditowych.

10. Analiza wymaga normy ISO 14001 – obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.

11. Identyfikacja aspektów rodowiskowych wg ISO 14001.

12. wiczenia ISO 14001.

13. Terminologia ISO 14001.

14. Scenki auditowe.

15. Techniki oraz metody doskonalenia systemów ISO 9001 i ISO 14001.

16. Kompatybilno systemów.

17. Egzamin kocowy.

Korzyci:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczcej wymaga norm ISO 9001 oraz ISO 14001.

• Poszerzenie umiejtnoci w zakresie analizy wymaga normy.

• Moliwo przewiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiza

Adresaci:

• Osoby przygotowujce si do przeprowadzania auditów, lub osoby które chc doskonali swoje umiejtnoci w powyszym zakresie.

• Osoby audytowane, które chc pozna proces auditu.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów poczonych z wiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jzyku polskim i angielskim.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.