KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Metoda 5S

Data: 22-03-2021
Liczba godzin: 6
Miejsce: On-line
Cena: 549 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chc nauczy si metody 5S i zastosowa j do ulepszania istniejcych i kreowania nowych standardów pracy. Podczas szkolenia uczestnicy przeledz razem z trenerem zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczce 5S poparte przykadami z rzeczywistych procesów. Szkolenie nie koncentruje si tylko na znajomoci samej metody, ale take na pokazaniu sposobów szybkiego i efektywnego wdroenia, traktujc 5S jako samodzielny projekt. mówiony zostaje take etap 5-ego „S”, który w rzeczywistoci produkcyjnej czsto jest niedoceniany.Program:

1. Przedstawienie historii i genezy metody 5S.

2. Dokadne omówienie metody poparte przykadami.

3. Jak efektywnie i szybko wdroy 5S – zarzdzanie projektem w praktyce.

4. Utrzymanie zdefiniowanych standardów – system auditów i auto-auditów 5S.

5. Krótka gra szkoleniowa podsumowujca i systematyzujca 5S.

Korzyci:

• Poznanie metody 5S – dokadna analiza kadego z kroków.

• Wiedza na temat bdów i puapek we wdraaniu.

• Praktyczna wiedza jak przeprowadzi skuteczny warsztat 5S w swojej firmie.

• Poznanie sposobów zarzdzania wdroonym 5S i utrzymaniem systemu na wysokim poziomie.

• Moliwo skonfrontowania swoich dowiadcze z dowiadczeniami innych uczestników oraz trenera.

Adresaci:

Adresatami niniejszego szkolenia s wszystkie organizacje, niezalenie od brany, które chc dy do zbudowania przedsibiorstwa szczupego, wydajnego kosztowo i przyjaznego dla pracowników. Szkolenie kierowane do wszystkich pracowników bez limitów i wyjtków. Ze wzgldu jednak na powodzenie wdroenia i dziaania systemu 5S polecamy je szczególnie dla:

• kierowników departamentów i dyrektorów (Kadra Zarzdzajca) oraz

• pracowników dziaów lub jednostek stworzonych po to aby ulepsza procesy w swoich organizacjach (Lean, Six Sigma, Continuous Improvements, Kaizen).

Charakter: Wykadowo-wiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.