KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
IFS, BRC - Wymagania Standardw Sieciowych z elementami Food Defence (szkolenie studenckie)

Data: od 05-12-2020 do 06-12-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena:348 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest adresowane do osób pragncych doskonali swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczestwa ywnoci. Sugerowane jest, aby uczestnicy posiadali wiedz na temat wymaga i funkcjonowania systemu HACCP oraz normy ISO 22000. W trakcie szkolenia zostan przedstawione wymagania standardów IFS i BRC z szczególnym uwzgldnieniem wymaga nie pojawiajcych si w ISO 22000, zostanie równie wspomniany proces certyfikacji oraz zostanie omówiony temat Food Defence, uczestnicy posid wiedz jak stworzy poprawny plan Obrony ywnoci.Program:

1. Geneza i pochodzenie standardów IFS i BRC.

2. Proces certyfikacji zgodnie z IFS i BRC – krótkie wprowadzenie.

3. Wymagania standardów.

4. Utrzymanie porzdku i higieny.

5. Wymagania w zakresie materiaów zawierajcych alergeny.

6. Wymagania w zakresie materiaów zawierajcych GMO.

7. Wprowadzenie do Food Defence.

8. Wymagania Food Defence w zakresie IFS v6, BRC v7 i innych standardach.

9. Prezentacja oraz wiczenia opracowania planu Obrony ywnoci na przykadzie PAS 96:

   9.1.    Ocena ryzyka (TACCP).

   9.2.    Dziaania prewencyjne.

   9.3.    Plan zabezpieczenia zakadu, zabezpieczenie transportu i magazynowania.

   9.4.    Kontrola procesów.

   9.5.    Wymagania w zakresie personelu.

   9.6.    Bezpieczestwo danych i IT.

10. Egzamin kocowy.Korzyci:


• Zapoznanie si z tematyk Standardów Sieciowych IFS i BRC oraz Food Defence.

• Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczestwa ywnoci.

• Dua ilo zaj praktycznych.Adresaci:

• Osoby zainteresowane tematyk bezpieczestwa ywnoci.

• Osoby zaznajomione z podstawowymi wymaganiami Systemów Bezpieczestwa ywnoci HACCP, wymaganiami normy ISO 22000.Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jzyku polskim i angielskim.


Szkolenie mona równie realizowa w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Bezpieczestwa ywnoci.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.Konsultant LUQAM
Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu optymalizacji procesów oraz branżowych systemów zarządzania. Ukończyła studia na wydziale Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania systemem jakości. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach piwowara oraz lidera produkcji. Do jej głównych obowiązków należało, m.in. organizacja pracy, wyznaczanie planów i zadań, motywowanie i nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie zatrudnienia w celu zapewnienia efektywności organizacyjnej w podległym. Zajmowała się również prowadzeniem auditów systemowych, a także nadzorem nad istniejącymi systemami jakości oraz wprowadzaniem systemów jakości na działy produkcyjne. Wdrażała również na podległe działy system ISO 22000 oraz OHSAS 18001. Swoje kompetencje poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Asystent Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzanie w kulturze Lean, szkolenia z zakresu TQM, 5S, SIX SIGMA, FMEA, skuteczny koordynator Lean.