KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Koordynator Industrial Engineering

Data: od 25-05-2020 do 27-05-2020
Liczba godzin: 21
Miejsce: Kraków
Cena: 1684 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie koncentruje si na doskonaleniu przepywu strumienia wartoci przechodzc od produkcji tzw. pchanej przesyconej marnotrawstwem, charakteryzujcej si wysokimi kosztami wytwarzania, nisk wydajnoci oraz niestabilnym poziomem jakoci, w kierunku produkcji w duym stopniu wolnej od marnotrawstwa.

Uczestnik podczas szkolenia bdzie mia moliwo pozna narzdzia optymalizacji przepywu opierajc swoje dowiadczenie o praktyczny charakter szkolenia. Uczestnik przeprowadzi analiz realnego strumienia wartoci za pomoc metodologii VSM, a nastpnie bdzie mia moliwo zaprojektowania stanu docelowego oraz przeprowadzenia zmiany w strumieniu wartoci w oparciu o gr symulacyjn.Program:

1. Rola Koordynatora Industrial Engineering.

2. 5 zasad Lean.

3. Strumie wartoci - istota i znaczenie koncentracji na optymalizacji strumienia wartoci.

4. Marnotrawstwo w strumieniu wartoci, przyczyny oraz sposoby jego identyfikacji i eliminacji.

5. Mapowanie strumienia wartoci - wykorzystanie metody VSM.

6. Projektowanie przepywu przyszego - stan docelowy VSM.

7. Narzdzia eliminacji marnotrawstwa - zapewnienie niezakóconego przepywu.

8. Standaryzacja pracy, jako podstawowe narzdzie IE.

9. Zainstalowana jako.

10. One Piece Flow - budowa przepywu jednej sztuki - projektowanie gniazd i linii produkcyjnych, podzia pracy, system zarzdzania materiaem.

11. Poziomowanie produkcji - Heijunka.

12. Bufor, Supermarket - obliczanie iloci kart Kanban/wielkoci zapasu.

13. Ptle dostaw materiaów.

14. Supermarket i Karty Kanban.

15. Egzamin kocowy.

Korzyci:

• Zapoznanie si z podstawowymi informacjami i potrzebnymi zagadnieniami Lean Manufacturing.

• Poparta warsztatami w postaci symulacji wiedza na temat kalkulowania parametrów procesu produkcji (bufory, kanbany, cykle i ptle produkcyjne).

• Praktyczna wiedza poparta warsztatami dotyczca metod i technik standaryzowania pracy.

• Wspólna zabawa i praca w grupach roboczych.

Adresaci:

• Kierownicy

• Brygadzici

• Specjalici odpowiedzialni za doskonalenie procesów produkcji

• Inynierowie procesu

• Technolodzy

• Wszyscy zainteresowani zmian procesów produkcyjnych zorganizowanych w tradycyjny sposób w kierunku Just in Time

Charakter: Wykadowo-warsztatowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci