KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Wyznaczanie i monitorowanie KPI - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: 03-04-2020
Liczba godzin: 7
Miejsce: On-line
Cena: 980 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie prowadzone w trybie online.

Każda nowoczesna firma wykorzystuje wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) do monitorowania swojej działalności biznesowej i operacyjnej. Kluczem sukcesów tych firm jest prawidłowe skaskadowanie KPI na wszystkie poziomy operacyjne w taki sposób, aby różne działy i ich aktywności skutecznie wspierały realizację celów strategicznych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności prawidłowego kaskadowania celów, ich wykorzystania w codziennej pracy operacyjnej i monitorowania ich skuteczności.


Program:
1. Strategia firmy i cele strategiczne.
2. Key Performance Indicators: definicja, prawidłowe określenie i powiązanie ze strategią.
3. Proces kaskadowania celów w organizacji.
4. Wyznaczanie KPI.
5. Wizualizacja i monitorowanie KPI.
6. Case study/warsztaty.

Korzyści:

• Poznanie zasad ustanawiania celów strategicznych i operacyjnych firmy.
• Poznanie metod kaskadowania celów.
• Zrozumienie powiązań pomiędzy celami na różnych poziomach organizacyjnych a strategią firmy.
• Poznanie zasad zarządzania wizualnego i sposobów jego wykorzystania.
• Zrozumienie wpływu KPI na działania optymalizacyjne organizacji.
• Poznanie sposobów wykorzystania KPI do komunikacji i motywowania pracowników.

Adresaci:

• Dyrektorzy firm
• Kierownicy działów
• Inżynierowie procesu
• Pracownicy działów ciągłego doskonalenia
• Liderzy projektów produkcyjnych

Charakter
: Wszystkie moduły prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego Chief Operating Officer.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.