KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewntrzny Zintegrowanych Systemw Zarzdzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (Szkolenie studenckie - Wrocaw - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA)

Data: od 24-01-2020 do 26-01-2020
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Wrocław
Cena:448 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznym zrozumieniem wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001 oraz ze sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub niespełnienie). Oprócz porad dotyczących zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z socjotechnikami użytecznymi w działaniach auditowych. W ramach szkolenia zostaną prowadzone ćwiczenia mające na celu przedstawienie omawianych zagadnień w praktyce.

Program:
1. Auditor - nowe podejście.
2. Obowiązki i kompetencje auditora.
3. Zdefiniowanie procesu auditu.
3.1. Etapy prowadzenia auditu.
3.2. Podział auditu wewnętrznego.
3.3. Formy zadawania pytań auditowych, analiza niezgodności:
3.4. Opracowanie przykładowych celów i zadań.
3.5. Opracowanie harmonogramu auditu oraz listy pytań.
3.6. Rodzaje dokumentów auditowych.
4. Analiza wymagań normy ISO 9001 - obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.
5. Ćwiczenia ISO 9001.
6. Analiza wymagań normy ISO 14001 - obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.
7. Identyfikacja aspektów środowiskowych wg ISO 14001.
8. Ćwiczenia ISO 14001.
9. Scenki auditowe.
10. Techniki oraz metody doskonalenia systemów ISO 9001 i ISO 14001.
11. Omówienie wymagań SZB w oparciu o normę ISO 45001:
11.1. Planowanie w zakresie identyfikacji zagrożeń.
11.2. Ocena i kontrola w zakresie identyfikacji zagrożeń.
11.3. Ocena i kontrola ryzyka.
11.4. Wymagania prawne.
11.5. Programy i cele BHP.
11.6. Struktura i odpowiedzialność.
11.7. Szkolenie, świadomość i kompetencje.
11.8. Konsultacja i komunikacja.
11.9. Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją.
11.10. Sterowanie operacyjne.
11.11. Reagowanie na awarie i katastrofy.
11.12. Pomiary i monitorowanie efektów działalności.
11.13. Wypadki i zdarzenia wypadkowe.
11.14. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
11.15. Zapisy i zarządzanie zapisami.
11.16. Przeglądy najwyższego kierownictwa.
11.17. Wykonanie oceny ryzyka.
12. Kompatybilność systemów.
13. Test końcowy.


Korzyści:
• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.
• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.
• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.
• Poszerzenie umiejętności w zakresie analizy wymagań norm.
• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.

Adresaci:
• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.
Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.
Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i angielskim.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.