KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewntrzny ISO 9001 - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: od 28-11-2019 do 29-11-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015


Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym rozumieniem wymagań normy i sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub nie spełnienie). Szkolenie obejmuje "powtórkę" z normy przeprowadzoną przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i optymalizowaniu systemu zarządzania jakością w firmach i instytucjach w tym  również administracji publicznej. Szkolenie ułatwia zrozumienie wymagań normy z punktu widzenia ich przydatności dla osiągania celów strategicznych, a więc ich praktycznego zastosowania. Oprócz porad dotyczących zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z socjotechnikami niezbędnymi w działaniach auditowych. W programie szkolenie przewidziane są ćwiczenia mające ułatwić praktyczne stosowanie omawianych zasad.

Program:
1. Wymagania i terminologia normy ISO 9001:2015.
2. Zarządzanie procesowe.
3. Szanse i ryzyka związane z przeprowadzaniem audytów.
4. Mapowanie procesów.
5. Definicje i pojęcia związane z auditem systemu jakości.
6. Rola auditu w procesie oceny skuteczności systemu jakości.
7. Wytyczne normy ISO 9001:2015 oraz ISO 19011 w zakresie auditów wewnętrznych.
8. Auditorzy - wymogi, zadania, utrzymywanie kwalifikacji.
9. Cele, zadania i rodzaje auditów.
10. Cykl i planowanie auditu.
11. Obowiązki i kompetencje auditora.
12. Działania przed auditem.
13. Proces auditu.
14. Techniki wywiadu i sposoby komunikacji.
15. Ćwiczenia.
16. Przygotowanie auditu oraz sporządzanie raportów (w tym zapisów dot. ewentualnych działań niezgodnych i korygujących).
17. Egzamin.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.
• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.
• Osoby audytowane, które chcą poznać proces auditu.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego Quality Officer.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.