KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Kaizen (szkolenie studenckie - Wrocaw)

Data: 19-01-2020
Liczba godzin: 7
Miejsce: Wrocław
Cena:198 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie Kaizen koncentruje się na omówieniu podejścia do ciągłego doskonalenia opartego o filozofię Kaizen. Szkolenie ma charakter teoretyczny z elementami warsztatów praktycznych nakierowanych na zrozumienie idei Kaizen i jej zasadniczych aspektów, jak również zostaną omówione główne elementy praktyczne wpływające na efektywność wdrożenia filozofii Kaizen.

Program:
1. Kaizen - coś więcej niż narzędzie, definicja i znaczenie słowa Kaizen.
2. Główne koncepcje Kaizen:
   2.1.    Kaizen a procesy zarządcze.
   2.2.    Nastawienie na proces i wynik.
   2.3.    Dobrze za pierwszym razem.
   2.4.    PDCA / SDCA.
   2.5.    Dane podstawa podejmowania działań.
   2.6.    Klient wewnętrzny.
3. Systemy filozofii Kaizen:
   3.1.    TQM - zapewnienie jakości w procesach.
   3.2.    TPM - wysoka sprawność / efektywność parku maszynowego.
   3.3.    Zarządzanie przez cele - określenie i kaskadowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa na wszystkie procesy.
   3.4.    System sugestii pracowniczych - elementy krytyczne systemu sugestii, budowa systemy Kaizen.
   3.5.    Działania zespołowe - małe projekty usprawniające.
4. Gemba Kaizen - dom zarządzania gemba.
5. Zasady zarządzania Gemba.
6. Role i odpowiedzialności za Kaizen.

Korzyści:

• Uczestnik szkolenia pozna koncepcję, zrozumie idee ciągłego doskonalenia opartą o filozofię Kaizen, a także poza istotne elementy wpływające na sukces wdrożenia.

Adresaci:

• studenci zainteresowani tematyką Lean Management i Kaizen,
• osoby przygotowujące się do pracy na stanowiskach menadżerów średniego szczebla, specjalistów ds. optymalizacji, inżynierów procesu,
• osoby które chcą poznać efektywną koncepcję ciągłego doskonalenia.
Charakter: Szkolenie ma charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM.
Informacje o szkoleniu: student@luqam.com
Po szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM w języku polskim.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Podmiotem przetwarzającym dane jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.