KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Koordynator Industrial Engineering (szkolenie studenckie - Wrocaw - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA)

Data: od 13-12-2019 do 15-12-2019
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Wrocław
Cena:448 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie adresowane jest to osób, wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorze produkcji w obszarze doskonalenia obszarów, optymalizacji procesów oraz usprawniania organizacji i metod pracy.
Wprowadza ono uczestników w zagadnienia związane z Lean Manufacturing, standaryzacją oraz mapowaniem strumieni wartości. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami do eliminacji strat i redukcji kosztów oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania.

Program:
1. LEAN: 
   1.1.    Definicja LEAN Manufacturing - dlaczego pracujemy nad redukcją kosztów.
   1.2.    5 zasad Lean.
   1.3.    7 MUDA.
   1.4.    Standaryzacja pracy jako podstawowe narzędzie.
   1.5.    Autojakość.
   1.6.    Elementy 5S i wizualizacji.
2. JiT
   2.1.    Przejście od systemu Push do One Piece Flow.
   2.2.    System Pull - narzędzie do wprowadzenia systemu Pull.
   2.3.    Karty Kanban - wybrane przykłady z firm.
   2.4.    Poziomowanie produkcji - heijunka.
   2.5.    Bufor, Supermarket - obliczanie ilości Kart Kanban/wielkości zapasu.
   2.6.    WIP.
3. VSM - narzędzie do eliminacji strat:
   3.1.    Proces wykorzystania VSM jako narzędzia optymalizującego - projekty Kaizen.
   3.2.    Główne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartości - przedstawienie przepływu materiału i informacji przykładowego procesu produkcyjnego.
   3.3.    Tworzenie VSM stanu obecnego.
   3.4.    Tworzenie VSM stanu przyszłego.
   3.5.    Określenie planu działań i jego realizacja.
4. Warsztaty - symulacja procesu produkcyjnego na specjalnie przygotowanym przykładzie (gra symulacyjna). Doskonalenie procesu produkcyjnego w oparciu o mapę strumienia wartości.
5. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zapoznanie się z podstawowymi informacjami i potrzebnymi zagadnieniami Lean Manufacturing.
• Poparta warsztatami w postaci symulacji wiedza na temat kalkulowania parametrów procesu produkcji (bufory, kanbany, cykle i pętle produkcyjne).
• Praktyczna wiedza poparta warsztatami dotycząca metod i technik standaryzowania pracy.
• Wspólna zabawa i praca w grupach roboczych.

Adresaci:

• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w działach produkcji, na stanowiskach na co dzień stykających się z tematyką Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy działów projektowych).
• Osoby zainteresowane tematyką Lean, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Charakter
: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Po szkoleniu wystawiany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i angielskim.

Szkolenie można również realizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji. 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Podmiotem przetwarzającym dane jest LUQAM SP. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.