KRAKÓW
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDAŃSK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Trening umiejętności menedżerskich

Data: od 25-02-2019 do 26-02-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Głównym zadaniem kursu jest przygotowanie menedżerów do optymalnego zaangażowania czynnika ludzkiego dla zapewnienia osiągnięcia oczekiwanych wyników, założonych celów organizacji. Szkolenie pozwala na zrozumienie wielowymiarowego charakteru zarządzania oraz na stworzenie własnego planu działania w celu osiągnięcia sukcesu.Program:

1. Zrozumienie złożonej roli menedżera:

   1.1.    Prawa, obowiązki, role, odpowiedzialność, zadania.

   1.2.    Menedżer a Przywódca – cechy wspólne i różnice w postrzeganiu roli kierowniczej.

   1.3.    Style kierowania zespołem.

2. Budowanie autorytetu menedżera:

   2.1.    Planowanie krótko- i długoterminowe oraz zasady dobrej organizacji osobistej i pracy zespołu.

   2.2.    Skuteczne metody wyznaczania celów.

   2.3.    Komunikacja przełożony-podwładny.

   2.4.    Egzekwowanie realizacji zadań.

   2.5.    Motywowanie zespołowe i indywidualne.

   2.6.    Utrzymanie wiarygodności i jej wpływ na motywację współpracowników.

   2.7.    Feedback.

3. Przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym i mobbingowi.

4. Podsumowanie i indywidualny plan działania.

Korzyści:

• Świadomość mechanizmów towarzyszących pełnieniu funkcji menedżera w organizacji.

• Znajomość zasad budowania autorytetu wśród pracowników oraz szczególna rola komunikacji w tym procesie.

• Umiejętność planowania pracy własnej i zespołu.

• Poznanie zasad zapobiegania sytuacjom problematycznym na linii przełożony-podwładny.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

• Nowych kierowników, którzy otrzymali awans na swoje pierwsze stanowisko menadżerskie.

• Pracowników, którzy ze względu na zakres swoich obowiązków, kierują pracą innych ludzi.

• Kandydatów na menedżerów.

• Kadry kierowniczej, która pragnie usystematyzować wiedzę na temat zarządzania.

Charakter: Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z 
Polityką prywatności.Konsultant LUQAM
Trener LUQAM, wykładowca (w obszerze kompetencji miękkich) na studiach podyplomowych Project Management, Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001, Strategie Zakupowe i Sourcing, Automotive Quality Expert, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach w działach HR. Zakres tematyczny szkoleń: skuteczna komunikacja, asertywność, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje, trening dla trenerów, narzędzia motywowania, ocena pracownicza, rekrutacja, umiejętności kierownicze (również mistrza produkcji oraz lidera utrzymania ruchu), leadership, rozwiązywanie problemów (z elementami Kaizen, PDCA), zarządzanie zespołem, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesami. Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L’Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, Fagor Mastercook, Orlen. Wdrażała projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska.