KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
8 strat

Data: 14-11-2018
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 780 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedz si o rodzajach strat. W jaki sposób wpywaj na przedsibiorstwo. Gdzie wystpuj. Czym jest warto dodana i jak zwiksza jej udzia w strumieniu wartoci.Program:

1. Rodzaje strat: MUDA – MURI - MURA, Model 3M Toyoty w identyfikacji strat.

2. Genchi Genbutsu – „id i zobacz”.

3. Przykady marnotrawstwa - MUDA – 8 strat.

4. Analiza strumienia wartoci – VSM – przepyw informacji i materiau.

5. Narzdzia Lean Manufacturing uywane do eliminacji strat.

6. Kaizen – metoda maych kroków.

7. PDCA – planowanie dziaa.

Korzyci:

• Uczestnicy dowiedz si czym jest warto dodana z punktu widzenia klienta.

• Bd w stanie zidentyfikowa i eliminowa straty w swoich organizacjach.

• Pracujc w oparciu o plan dziaa, wykorzystaj waciwe narzdzie Lean Manufacturing.

Adresaci:

Osoby pragnce poszerzy swoj wiedz nt. metod eliminacji strat, inynierowie, kierownicy odpowiedzialni za cige ulepszanie i optymalizacj procesów.

Charakter: Wykadowo-praktyczny.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.