KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Koordynator Industrial Engineering (szkolenie studenckie - Gdask)

Data: od 16-11-2018 do 18-11-2018
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Gdańsk
Cena:448 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie adresowane jest to osób, wicych swoj przyszo z prac w sektorze produkcji w obszarze doskonalenia obszarów, optymalizacji procesów oraz usprawniania organizacji i metod pracy.

Wprowadza ono uczestników w zagadnienia zwizane z Lean Manufacturing, standaryzacj oraz mapowaniem strumieni wartoci. Uczestnicy szkolenia zostan zapoznani z podstawowymi narzdziami do eliminacji strat i redukcji kosztów oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania.Program:

1. LEAN: 

   1.1.    Definicja LEAN Manufacturing - dlaczego pracujemy nad redukcj kosztów.

   1.2.    5 zasad Lean.

   1.3.    7 MUDA.

   1.4.    Standaryzacja pracy jako podstawowe narzdzie.

   1.5.    Autojako.

   1.6.    Elementy 5S i wizualizacji.

2. JiT

   2.1.    Przejcie od systemu Push do One Piece Flow.

   2.2.    System Pull – narzdzie do wprowadzenia systemu Pull.

   2.3.    Karty Kanban – wybrane przykady z firm.

   2.4.    Poziomowanie produkcji – heijunka.

   2.5.    Bufor, Supermarket – obliczanie iloci Kart Kanban/wielkoci zapasu.

   2.6.    WIP.

3. VSM - narzdzie do eliminacji strat:

   3.1.    Proces wykorzystania VSM jako narzdzia optymalizujcego – projekty Kaizen.

   3.2.    Gówne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartoci – przedstawienie przepywu materiau i informacji przykadowego procesu produkcyjnego.

   3.3.    Tworzenie VSM stanu obecnego.

   3.4.    Tworzenie VSM stanu przyszego.

   3.5.    Okrelenie planu dziaa i jego realizacja.

4. Warsztaty – symulacja procesu produkcyjnego na specjalnie przygotowanym przykadzie (gra symulacyjna). Doskonalenie procesu produkcyjnego w oparciu o map strumienia wartoci.

5. Egzamin kocowy.

Korzyci:

• Zapoznanie si z podstawowymi informacjami i potrzebnymi zagadnieniami Lean Manufacturing.

• Poparta warsztatami w postaci symulacji wiedza na temat kalkulowania parametrów procesu produkcji (bufory, kanbany, cykle i ptle produkcyjne).

• Praktyczna wiedza poparta warsztatami dotyczca metod i technik standaryzowania pracy.

• Wspólna zabawa i praca w grupach roboczych.

Adresaci:

• Osoby wice swoj przyszo z prac w dziaach produkcji, na stanowiskach na co dzie stykajcych si z tematyk Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespoów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy dziaów projektowych).

• Osoby zainteresowane tematyk Lean, chcce poszerzy swoj wiedz w tym zakresie.

Charakter
: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Po szkoleniu wystawiany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jzyku polskim i niemieckim.


Szkolenie mona równie realizowa w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.


 Konsultant LUQAM
Trener i konsultant LUQAM. Doświadczony audytor Ligi Mistrzów 5S. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku psychologia społeczna. Swoją wiedzę powiększał z zakresu optymalizacji procesów oraz kompetencji miękkich biorąc udział w licznych szkoleniach. Od wielu lat związany jest z projektami Lean Manufacturing. Pracował na stanowiskach Dyrektora Produkcji, Kierownika biura konstrukcyjnego, Lean Development Manager, czy Dyrektora ds. Infrastruktury i Optymalizacji Procesów. W ramach obowiązków zawodowych zajmował się zarządzaniem produkcją, tworzeniem biura konstrukcyjnego w firmie. Był odpowiedzialny również za wdrożenie filozofii Lean Manufacturing w firmie produkcyjnej. Posiada doświadczenie we wdrażaniu takich narzędzi jak 5S, SMED, TPM, VSM, czy balansowanie stanowisk pracy. Prowadził również szkolenia oraz warsztaty z zakresu Lean Manufacturing (symulacja Lean, 5S team forming, SMED, TPM).