KRAKÓW
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDAŃSK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny OHSAS 18001/ISO 45001 (szkolenie studenckie - Kraków)

Data: od 08-12-2018 do 09-12-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena:298 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001/ISO 45001Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N/OHSAS 18001/ISO 45001 w kontekście prowadzenia procesów audytowania w organizacji.

Celem szkolenia jest przekazanie metod i technik auditowania w kontekście PN-N/OHSAS 18001/ISO 45001, które pozwolą uczestnikom na skuteczniejsze monitorowanie wdrożonego systemu. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności analitycznego myślenia w ramach systemów zarządzania w organizacji.Program:

1. Norma OHSAS 18001 oraz ISO 45001.

2. Omówienie wymagań SZB w oparciu o normę OHSAS 18001/ISO 45001:

   2.1.    Polityka.

   2.2.    Planowanie w zakresie identyfikacji zagrożeń.

   2.3.    Ocena i kontrola w zakresie identyfikacji zagrożeń.

   2.4.    Ocena i kontrola ryzyka.

   2.5.    Wymagania prawne.

   2.6.    Programy i cele BHP.

   2.7.    Struktura i odpowiedzialność.

   2.8.    Szkolenie, świadomość i kompetencje.

   2.9.    Konsultacja i komunikacja.

  2.10.    Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją.

  2.11.    Sterowanie operacyjne.

  2.12.    Reagowanie na awarie i katastrofy.

  2.13.    Pomiary i monitorowanie efektów działalności.

  2.14.    Wypadki i zdarzenia wypadkowe.

  2.15.    Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

  2.16.    Zapisy i zarządzanie zapisami.

  2.17.    Przeglądy najwyższego kierownictwa.

  2.18.    Audity wewnętrzne.

3. Wykonanie oceny ryzyka.

4. Opracowanie przykładowych celów i zadań.

5. Definiowanie niezgodności.

6. Ćwiczenia praktyczne.

7. Opracowanie harmonogramu auditu oraz listy pytań.

8. Przeprowadzenie auditu.

9. Pisanie niezgodności.

10. Test końcowy.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań normy OHSAS 18001/ISO 45001.

• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.

• Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych.

• Nabycie umiejętności prowadzenia analizy ryzyka.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.

• Osoby audytowane, które chcą poznać proces auditu.

• Osoby zainteresowane branżowymi systemami zarządzania.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można realizować również w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 Konsultant LUQAM
Trener LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania. Prowadzi projekty w obszarze wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych. Posiada kompetencje z zakresu wprowadzania na rynek wyrobu medycznego (ISO 13485). Pracowała na stanowiskach Managera ds. Jakości, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Jakości oraz Kierownika ds. Kontroli Jakości. Pracowała w firmach z branży FMCG, metalowej oraz automotive. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w międzynarodowe korporacji, jak i mniejszych firmach z polskim kapitałem. Zajmowała się zawodowo wszelkimi kwestiami związanymi z wdrażaniem i utrzymywaniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania jakością (w tym kontaktem z jednostkami certyfikującymi, audytami pierwszej i drugiej strony, zarządzaniem reklamacjami, pracą z zagadnieniami metrologicznymi, itp.). Dodatkowo ma doświadczenie w opracowywaniu dokumentów związanych z uzyskaniem certyfikatów IMP (Instytutu Mechaniki Precyzyjnej), opracowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji związanej z oznaczaniem znakiem CE, wdrażaniu nowych technologii niezbędnych do funkcjonowania działu produkcji oraz nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawnych w tym również zagadnień BHP i PIP, a także ochrony środowiska. Auditor jednostki certyfikującej Swiss Cert.