KRAKÓW
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDAŃSK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny ISO 27001 - szkolenie spoza standardowej oferty

Data: od 22-05-2018 do 23-05-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001Szkolenie omawia wymagania oraz interpretację normy ISO 27001 oraz przygotowuje osoby do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do realizacji wszystkich faz auditów wewnętrznych SZBI (od planowania po weryfikację skuteczności działań korygujących podjętych w wyniku wykrycia niezgodności podczas auditu). Oprócz strony organizacyjnej obejmuje również interpretację wymagań normy ISO 27001. Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu dysponować wiedzą pozwalającą na skuteczne pozyskiwanie informacji niezbędnych do utrzymania i doskonalenia SZBI oraz dowodów spełniania wymagań określonych w normie ISO 27001.Program:

1. Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2014 w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia audytu.

2. Zarządzania ryzykiem oraz oceny skuteczności prowadzonych analiz i działań związanych z ryzykiem.

3. Zabezpieczenia wymagane przez normę.

4. Techniki audytowania.

5. Postępowanie z niezgodnościami,

6. Omówienie podstaw planowania ciągłości działania i audytowania skuteczności wdrożonych PCD.

7. Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.

8. Dokumentowanie audytu.

9. Zasady komunikacji w czasie realizacji audytu.

10. Ćwiczenia z zakresu audytowania.

11. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Znajomość wymagań przepisów prawnych związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji.

• Poznanie metody szacowania ryzyka, będącej metodą użyteczną nie tylko w zakresie bezpieczeństwa informacji.

• Uzyskanie kompetencji do prowadzenia auditów bezpieczeństwa informacji.

• Zapoznanie się z wymaganiami normy jak i dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Adresaci:

• Szefowie firm, kierownicy działów odpowiedzialni za planowanie i utrzymanie działań związanych z bezpieczeństwem informacji.

• Administratorzy i użytkownicy sieci IT.

• Auditorzy wewnętrzni i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKonsultant LUQAM
Trener i konsultant LUQAM, wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001. Pracował jako auditor informatyczny oraz Pełnomocnik ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Teleinformatycznych (systemy przetwarzające informacje niejawne). Praktyk w zakresie auditowania oraz wdrażania systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 27001. Specjalista w zakresie zarządzania jakością, analizy i zarządzania ryzykiem, mapowania i modelowania procesów. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu projektami m.in. centralnymi projektami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów w całej Administracji Podatkowej, projektami wdrożeniowymi zarówno w sektorze usług jak i produkcji, projektami IT. Trener z zakresu zarządzania projektami. Z wykształcenia informatyk o specjalności systemy i sieci komputerowe. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie, jako administrator i programista systemów komputerowych (rodzina Windows Server, Linux, Unix, Mac OS) oraz systemów bazodanowych SQL. Programista Delphi, PHP.