KRAKÓW
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDAŃSK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących - ISO 17025 (Szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 10-02-2018 do 11-02-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena:398 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Biorąc udział w szkoleniu, uczestnicy zdobędą wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania laboratorium zgodnymi z normą ISO 17025, szczegółowymi wymaganiami normy oraz systemem akredytacji laboratoriów. Poza wiadomościami teoretycznymi, studenci nabędą również umiejętność praktycznego zastosowania ich w praktyce, dzięki realizowanym ćwiczeniom.

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznym rozumieniem wymagań normy w odniesieniu do zarządzania i kompetencji technicznych. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia związane z akredytacją, certyfikacją oraz auditem systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z wymaganiami normy ISO 17025:2005.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla studentów, którzy swoją karierę wiążą z pracą w laboratorium, gdzie konieczne jest spełnienie wymagań normy ISO 17025. Prowadzone jest przez praktyków zarządzania jakością w laboratoriach, którzy na podstawie własnego doświadczenia mogą przedstawić wymagania i problemy związane z pracą w laboratorium.Program:


1. Wstęp do systemów zarządzania.

2. Akredytacja, certyfikacja.

3. Proces udzielania akredytacji.

4. Nadzór nad dokumentami: zatwierdzanie, wydawanie, aktualizacja, wycofywanie dokumentów.

5. Nadzór nad zapisami.

6. Zakupy: przegląd zapytań, ofert i umów, skargi, podwykonawstwo.

7. Wyrób niezgodny z wymaganiami: identyfikacja, nadzorowanie.

8. Działania korygujące i zapobiegawcze: analiza przyczyn, wybór i wdrożenie działań, monitorowanie skuteczności.

9. Audit: planowanie, dokumentowanie.

10. Przegląd zarządzania: analiza danych wejściowych, wyznaczanie celów.

11. Personel (kwalifikacje, zakresy uprawnień i obowiązków).

12. Warunki lokalowe i środowiskowe.

13. Metody badawcze (wybór metod, metody znormalizowane i opracowane przez laboratorium, walidacja metod, szacowanie niepewności pomiaru).

14. Wyposażenie pomiarowe (ewidencja, czynności obsługowe i metrologiczne, postępowanie z sprzętem nie sprawnym i po naprawie).

15. Spójność pomiarowa (wyznaczanie czasookresów, wzorce i materiały odniesienia).

16. Pobierania próbek (metody, harmonogramy).

17. Sprawozdania z badań.

18. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

• Uzyskanie kompetencji i wiedzy praktycznej w zakresie auditowania.

• Poznanie specyficznych wymagań technicznych dotyczących ISO 17025 oraz przygotowanie do auditowania tychże wymagań.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.

• Osoby wiążące swoją karierę z pracą w laboratorium, gdzie konieczne jest spełnienie wymagań normy ISO 17025.

• Osoby zainteresowane tematyką akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można również reazliować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.Konsultant LUQAM
Trener i konsultant LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od początku kariery związana z laboratoriami badawczymi. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowisku specjalisty ds. jakości oraz kierownika laboratorium. Obecnie auditor Polskiego Centrum Akredytacji. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP i ISO 22000. Uczestniczyła w wielu projektach konsultingowych u klientów firm sektora spożywczego, w tym wdrożeniach systemów, auditach, wsparciu pracowników działów jakości. Ze względu na duży zasób wiedzy z dziedziny mikrobiologii prowadzi analizę zagrożeń ze wskazaniem środków nadzoru. Przeszkoliła ponad tysiąc osób.