KRAKÓW
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDAŃSK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Pełnomocnik ISO 22000 (Szkolenie studenckie - Kraków)

Data: od 25-11-2017 do 26-11-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena:398 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000Szkolenie adresowane jest do osób pragnących uzyskać praktyczną wiedzę na temat normy ISO 22000. Przedstawiony zostanie zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę na temat wymagań systemu HACCP. Podczas szkolenia w formie praktycznej przekazane zostaną wiadomości na temat jak wdrażać, utrzymywać, weryfikować, a także dokumentować funkcjonowanie systemu.Program:

1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności.

2. Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem żywności.

3. Zarządzanie procesowe.

4. Struktura normy ISO 22000.

5. Wdrażanie wymagań normy ISO 22000.

6. System zarządzania bezpieczeństwem żywności (polityka bezpieczeństwa żywności, cele jakości, powołanie pełnomocnika).

7. Dokumentowanie sytemu (opracowywanie dokumentów, dystrybucja, wprowadzanie zmian oraz archiwizacja).

8. Odpowiedzialność kierownictwa.

9. Zarządzanie zasobami:

   9.1.    Wyposażenie - ewidencja, nadzór, kontrola metrologiczna.

   9.2.    Infrastruktura - nadzór i dokumentowanie.

   9.3.    Personel – kwalifikacje, szkolenia.

10. Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów (praktyczne wdrażanie PRP, systemu HACCP, system identyfikowalności).

11. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie Systemu Zarządzania (działania korygujące, zapobiegawcze, wyrób niezgodny z wymaganiami).

12. Rola i zadania Pełnomocnika w organizacji.

13. Zarządzanie procesami w organizacji.

14. Identyfikacja procesów i mapowanie procesów.

15. Audit wewnętrzny oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

16. Coaching i prowadzenie spotkań.

17. Komunikacja wewnątrz organizacji.

18. Przegląd dokonywany przez kierownictwo.

19. Egzamin końcowy.

Korzyści:


• Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z zakresu wdrażania, utrzymania, weryfikowania, a także dokumentowania wdrożonego systemu na podstawie ISO 22000.

• Uczestnicy nabywają umiejętności do samodzielnego opracowywania dokumentacji systemowej, planowania, wykonywania auditów wewnętrznych oraz przeprowadzania akcji korekcyjnych na podstawie przeprowadzonych kontroli.

Adresaci:

• Osoby pragnący podjąć prace w sektorze związanym z żywnością, osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można również realizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności.Konsultant LUQAM
Absolwentka kierunku Biologia na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych z Zarządzana Jakością. Od początku kariery związana z Systemami Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności. Swoje 10 letnie doświadczenie zdobyła na stanowiskach specjalisty ds. Jakości, Kierownika Laboratorium. Obecnie zajmuje stanowisko Pełnomocnika Zarządzania Systemem Jakości oraz Kierownika produkcji. Uczestniczyła we wdrażaniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa żywności, takich jak ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRC w firmach sektora produkcji żywności. Brała udział w licznych szkoleniach związanych z funkcjonowaniem systemów w sektorze spożywczym (HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, FSSC 22000) oraz szkoleniach dotyczących tematyki Food Defence. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemów zarządzania oraz bezpieczeństwa żywności. Posiada doświadczenie jako auditor obszaru produkcyjnego i dostawców, jak również jako strona auditowana i kontrolowana przez sieci, takie jak Biedronka, Kaufland, Lidl oraz instytucje państwowe (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej, Inspekcja Weterynaryjna).